Úmrtí (Národní listy, 23.2.1895)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Denní zprávy: Úmrtí
Autor: neuveden
Zdroj: Národní listy, ročník 35, číslo 54., odpolední vydání, s. 3.
Dostupné online.
Vydáno: 23. února 1895
Licence: PD anon 70
Související: Autor:Josef Kramář, Našinec/1895/únor/27. únor/str. 2/Pohřeb † p. Josefa Kramáře

Úmrtí. Včera v 8 hodin ráno zemřel v Olomouci pan Josef Kramář, magister pharmacie a spoluzakladatel národní tiskárny v Olomouci. Zesnulý, jenž dosáhl značného věku 81 let, zasloužil se nemálo o rozvoj českého života v Olomouci a byl také zakladatelem i čestným členem mnoha tamních spolků vlasteneckých. O jeho životě sděluje »Ol. Pozor«: »Josef Kramář byl sloupem olomouckých Čechů; v době, kdy byl předsedou místního odboru »Ústřední Matice školské«, vystavěna v Olomouci matiční škola. »Vlastenecký muzejní spolek« v Olomouci ztrácí v panu Kramáři věrného a nadšeného člena podporovatele. Zesnulý jsa prodchnut významem národnosti pilně obíral se národopisnou myšlénkou a činností, uznávaje důležitost její pro budoucnost našeho národa, setrvá-li na této dráze kulturní. Svým pronikavým duchem a všestrannou vzdělaností mnohou radou přispěl v posledních letech života svého při národopisné činnosti v kroužku svých přátel. Horoval povždy pro užitečnou práci a proto těžce nesl naši honosivost a lehkomyslnost při přečetných zábavách a slavnostech okamžikových na útraty lidu, v čemž viděl ne posilu a zabezpečení národa, nýbrž ožebračení. Sám jsa šetrný v rodině, byl štědrý ve věcech užitečných a národních. Tímto směrem vychoval také celou rodinu, kteréž byl vzorným otcem. Pilně stopoval boj národa českoslovanského s naším odvěkým nepřítelem. V rozhodný okamžik, když viděl neúspěšnost a záhubu staročeské politiky, obětoval i přátelství Riegrovo, přikázal vystoupiti v starém »Pozoru« proti politice té a podporoval všemožně nové hnutí lidové na Moravě. Věc národa šla u něho nad osobní strannictví; bylť Kramář ryzí charakter, pravý idealista. U něho vyšla mnohá cenná publikace, která by ani dosud nebyla spatřila světlo boží, kdyby nebylo nezištného vlastenectví Kramářova.« Josef Kramář narodil se roku 1814 ve Vysokém nad Jizerou; studia konal v Praze a ve Vídni, načež stal se magistrem farmacie a lékařství. R. 1848 byl poslancem na říš. sněmě. R. 1870 zařídil si se zetěm Procházkou tiskárnu v Olomouci, kde vydával »Pozor«. Včera zesnul tiše po krátké nemoci. Pohřeb koná se zejtra odpoledne. Česť jeho památce!