Wikizdroje:Informace pro Autority NKP/Nejisté a neúplné údaje

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tato stránka v rámci miniprojektu pro předávání chybějících životopisných dat autorů správcům Národních autorit NK ČR (více viz Wikizdroje:Informace pro Autority NKP) slouží pro uchování pracovních poznámek k autorům, u nichž se sice nepodařilo získat chybějící údaj (zpravidla datum úmrtí), ale vyhledávání přineslo částečné či ne zcela ověřené údaje, které se mohou hodit případným dalším badatelům nebo dokonce uživatelům.

(Inspirací pro vznik této stránky byla tato fotografie (viz popis) - aneb i polotovar informace se může občas hodit a nemá cenu ho strkat do šuplíku.)

Stránka obsahuje dvě sekce:

  • Nejisté údaje - pravděpodobně se podařilo najít chybějící údaj, ale buď pochází z nepříliš důvěryhodného zdroje, nebo není zcela jisté, že se skutečně jedná o tutéž osobu.
  • Neúplné údaje - údaj se sice nepodařilo získat, ale zjištěné informace mohou pomoci výrazně zúžit hledání v budoucnu (např. "v roce 1939 se dožil 90 let", nebo "roku 1919 se odstěhoval do Tábora").

Aby stránka zůstala přehlednou, měla by všechna zjištění být nová, dosud v běžných zdrojích nedostupná (tj. neopisovat např. z Kuncovy kartotéky, ale doplňovat ji). Jakmile se podaří informace ověřit, přesuňte doplněný záznam na Wikizdroje:Informace pro Autority NKP.

Nejisté údaje[editovat]

(Podařilo se zjistit přesná data či alespoň rok(y), ale z nepříliš důvěryhodného zdroje, popř. ze zjištěných informací jednoznačně nevyplývá, že jde o stejnou osobu.)

Brázdil, Antonín (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jk01013037
Narozen 1871, zemřel 09.02.1933 v Bělehradě. Zdroj: Datum narození: Paštrnakova, Iva. Kiril Kutlik i František Nekvasil - zaboravljena imena iz kulturne istorije Smedereva. Str. 93 (poznámka č. 34), http://www.mus.org.rs/sites/default/files/06_iva_pastrnakova_-_kiril_kutlik_i_frantisek_nekvasil_-_zaboravljena_imena_iz_kulturne_istorije_smedereva_0.pdf . Datum úmrtí: Národní politika, 10.02.1933, roč. 51, č. 41, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17492653 . Snad je to on - v českých novinách je Brázdilů hodně, ale učitele (profesora) Antonína Brázdila jsem našel jen v Moravské orlici z 28.06.1901, s. 5 ( http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17158030 ) a z 12.07.1901, s. 5 ( http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17158735 ). V bělehradských novinách byla jen krátká osobní zpráva ( http://serbia-forum.mi.sanu.ac.rs/wb/?action=getbook&bookkey=9894#page/12/mode/1up ). Je to on?
Baumfelder, Carl Reinhold Alexander, nar. 1841 - http://aut.nkp.cz/xx0063812
Pravděpodobně * 31.07.1841 in Dresden, + 26.12.1872 in Dresden. Zdroj: http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=NLF&ID=I179751&nachname=BAUMFELDER , popř. http://www.rainer-doerry.de/Ahnenforschung/html/Doerry/docs/biogr-reinh-alex-baumfelder.pdf ale bylo by vhodné ještě ověřit (např. DNB neuvádí žádná data - viz http://d-nb.info/gnd/1026320003 ) - Je to on?
Schumandl, Jindřich, nar. 1866 - http://aut.nkp.cz/jk01111177
Jeden je pohřben na Olšanech (+1954), mohl by to být on - http://czech.stonepics.com/czech_cemeteries/cz00058.pdf
Dopita, Ladislav, nar. 1867 - http://aut.nkp.cz/jk01022729
Podle Encyklopedie města Brna zemřel 27. 9. 1938 - kde ověřit?
Kuták, Jan Ladislav, nar. 1868 - http://aut.nkp.cz/jk01071072
Podle Archivu státu Illinois (nutno vyhledat Last name = Kutak a First name = John) zemřel jistý "John L. Kutak" 30. 9. 1935 ve městě Brookfield ve věku 68 let. Jak potvrdit že je to on?
Andrlík, Xaver (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jk01010299
Matrika narozených - František Andrlík *1875
S velkou pravděpodobností je to tento: Narozen 1. 12. 1875 v Ústí nad Orlicí, zemřel 30. 8. 1915 v Ružomberoku (Rózsahegy v Uhrách). Zdroj: Obecná informace: Národní politika, 11. 9. 1915, roč. 33, č. 252, s. 7, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8668487 . Datum a místo úmrtí, rok a místo narození: Vojenský ústřední archiv, Kartotéka padlých v 1. světové válce, http://vuapraha.cz/sites/default/files/kartoteka_padlych_v_1_sv_valce/A/An/ipage00295.htm . Přesné datum narození: SOA Zámrsk, Matrika narozených Ústí nad Orlicí 1857-76, sign. 3249, s. 561, odkaz na konkrétní list vpravo, odkaz na celou matriku (1,2 MB) Podle matriky narozených byl zřejmě synem spisovatele Fr. J. Andrlíka http://aut.nkp.cz/jk01010291 , učitele v Ústí n. Orl. Problém: Jak prokázat, že tento voják byl spisovatelem a překladatelem Xaverem Andrlíkem, když se ve zdrojích nikde nepoužívá jméno "Xaver"? Domněnka zatím stojí jen na časové shodě jeho životních dat s daty prvních vydání jeho vlastních prací i překladů (Syn lovce medvědů 1907 http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7491137 , Duch prérie rovněž 1907 http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7222418 ) a na tom, že žádný jiný "spisovatel Andrlík" (viz Nár. politiku) v Autoritách NKP s těmito daty není a zřejmě nepřipadá v úvahu. Napoví nám někdy regionální tisk z Chrudimi nebo jiný zdroj?
Opočenský, František, nar. 1869 - http://aut.nkp.cz/nlk20010092738
Pravděpodobně nar. 27. 11. 1869 v Kundraticích u Košťálova, zemřel 25. 1. 1957. Zdroj: http://xtree.cz/se_vizitka.php?osoba=869766 (našel by se důvěryhodnější?)
Barancevič, Kazimir Stanislavovič, nar. 1851 - http://aut.nkp.cz/jn20030821021
Zemřel 26. 7. 1927. Zdroj: http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/barancevich.html (našel by se spolehlivější zdroj?)
Koenig, Václav, nar. 1852 - http://aut.nkp.cz/jk01061069
Narozen 16. 10. 1852, zemřel 6. 12. 1930. Zdroj: Encyklopedie města Brna. Našel by se spolehlivější zdroj?
Pitter, Antonín, nar. 1854 - http://aut.nkp.cz/jk01093269
Pravděpodobně zemřel 25. 12. 1892. Zdroj: Národní politika, 7. 1. 1893, roč. 11, č. 7, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/29237827 (2. sloupec). Byl "katecheta" zároveň administrátorem v Kuněticích?
Heršt, Jan, nar. 1870 - http://aut.nkp.cz/jk01040889
Pravděpodobně zemřel 3. 12. 1922. Zdroj: http://xtree.cz/se_vizitka.php?osoba=903020 (najde se spolehlivější zdroj?)
Mathesius, Bedřich, nar. 1870 - http://aut.nkp.cz/jk01080717
Pravděpodobně zemřel 1946. Zdroj: náhrobek na Olšanech. (Hned vedle na seznamu je Vilém Mathesius (1945), což je nejspíš tento: w:Vilém Mathesius a z jiných zdrojů vyplývá, že byli bratři.)
Vondruška, František, nar. 1886 - http://aut.nkp.cz/kpwa5766
Zemřel 25. 9. 1934 v Českých Budějovicích. Zdroj: Národní politika, 27. 9. 1934, roč. 52, č. 266, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/16991406 (1. sloupec) - Je to on? (Asi ano, ale proč ho uváděli na seznamu v HK r. 1942 a jako salesiána?)
Habart, Carl, činný 1884-1919 - http://aut.nkp.cz/mzk2009539614
Zřejmě je to tento: Zemřel v roce 1933 (pohřben 22. března v Lokti). Středoškolský profesor, ředitel reálky v Lokti. Zdroj: Datum pohřbu: Reichenberger Zeigung, 25. 3. 1933, roč. 74, č. 73, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22537445 , 3. sloupec nahoře. Bohemia z 18. 7. 1885 zmiňuje jeho příspěvek do školní zprávy c. k. státní reálky v Lokti o "určitých křivkách třetího stupně..." (geometrie?) - http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7928031 (1. sloupec nad čarou), roku 1906 opakovaně zmiňován jako ředitel téže školy - např. Bohemia, 17. 7. 1906, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22493504 (3. sloupec). Nutno ověřit a doplnit datum narození, nejlépe podle matriky (až ji zdigitalizují).
Kotrbelec, Alois, 1879- - http://aut.nkp.cz/jk01062182
Zemřel zřejmě 11.8.1944. Zdroj: Národní politika, 15. 8. 1944, roč. 62, č. 224, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6385579 (hledat: Kotrbelec). Dalo by se ověřit?
Bílek, Alois V., činný 1898 - http://aut.nkp.cz/jk01012043
Narozen 20. 10. 1858 v obci Kolvín (dnes zaniklá, ve vojenském pásmu Brdy), zemřel 10. 6. 1941 v Heřmanově Městci. Učitel a menšinový pracovník v Duchcově, později okresní školní inspektor. Zdroj: Datum narození: SOA Plzeň, Matrika narozených Skořice 07, s. 87, http://www.portafontium.cz/iipimage/30068288/skorice-07_0880 . Datum úmrtí: Žďár, 20. 6. 1941, roč. 40, č. 25, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6423264 (hledat: Bílek). Životopisná data: Národní listy, 23. 8. 1924, roč. 64, č. 233, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9135346 (2. sloupec). Že je to on, dokládá zpráva v Národních listech, 22. 9. 1899, roč. 39, č. 263, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5114334 (1. sloupec dole - vydal Alois V. Bílek v Duchcově, výtěžek je věnován žákovské knihovně školy duchcovské). Mezi zdroji jsou ale rozpory - medailon v Nár. listech z r. 1924 naznačuje narození v srpnu 1854, místo vydání knihy v SKC je uvedeno Praha (ne Duchcov).
Panzner, Adolf (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jk01091690
Narozen 13. 4. 1889 v Plzni, zemřel 7. 3. 1965 v Plzni. Ředitel městské plynárny v Plzni. Zdroj: Geni.com, http://www.geni.com/people/Ing-Adolf-Panzner/6000000008542727850 , přičemž datum narození potvrzuje i Paliva a voda, 5-6/1949, s. 232, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/28927815 ("Připomenuto 60. výročí ředitele Panznera"). Kde potvrdit?
Zdobnický, František, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jk01152315
Duplicitní záznam - jedná se o pseudonym, který používal Hajniš, František, 1815-1885 ( http://aut.nkp.cz/jk01033121 ). Podle Kuncovy kartotéky měl být autorem knihy Krotké znělky (1859), ale toto dílo je tradičně přiřazováno k Hajnišovi. Viz např. Národní album, sloupec 342-343, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/19246575 (zcela vlevo nahoře, pokračování z předchozí strany) nebo samotný katalog SKC. Nicméně, Jar. Kunc ho považoval za někoho jiného, protože F. Doucha ho v jedné knize uvedl jako autora sbírky "Krátké znělky". Bylo by vhodné ještě potvrdit.
Král, Jenko, nar. 1853- - http://aut.nkp.cz/jk01062767
Narozen kolem roku 1894 (nebo spíš 1893 - asi překlep p. Kunce), zemřel 22. 1. 1916 v Praze. Zdroj: Žďár, 29. 1. 1916, roč. 15, č. 3, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8653585 (jen v NK). Že je to on, dokládá zpráva v témže časopise z 6. 7. 1912, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6513261 (Abiturient zdejšího gymnasia, pan Jenko Král, vydal právě vlastním nákladem sbírku svých básní pod názvem Jarní verše.) Viz Kuncovu kartotéku . Píše o něm i Český denník, 7. 2. 1916, roč. 5, č. 38, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9234641 (jen v NK), ale pro doplnění záznamu by bylo vhodné najít informaci o jeho narození (např. podle úmrtní matriky města Radnice (RO) v SOA Plzeň, kde by mohl být uveden a která zatím nebyla digitalizována).
Kaizl, Hugo, nar. 1859 - http://aut.nkp.cz/jk01052568
Zemřel 18. 9. 1920 v Nové Pace. Zdroj: Národní listy, 23. 9. 1920, roč. 60, č. 263, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8123441 , 2. sloupec. Podle Kuncovy kartotéky měl být notářem v Neveklově, ale věk odpovídá. Vzhledem k této nejasnosti by bylo vhodné potvrdit shodu např. podle matriky zemřelých v Nové Pace (SOA Zámrsk), která zatím nebyla digitalizována.
Souček, G. A., činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20100716029
Též Jiří Souček. Narozen 4. 4. 1790 v Žirovnici, zemřel 5. 2. 1873 v Černovicích u Tábora. Zdroj: Blahověst, 5. 3. 1873, roč. 23, č. 7, s. 112, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6269618 (pravý sloupec). Potvrzení: SOA Třeboň, Matrika zemřelých Černovice 1863-1873, s. 57, http://digi.ceskearchivy.cz/cs/2641/32 (druhý od konce) a SOA Třeboň, Matrika narozených Žirovnice 1784-1813, s. 11, http://digi.ceskearchivy.cz/cs/8926/12 (první vlevo nahoře). Je to on? - data odpovídají, ale nikde se nepsalo o jeho autorství.
Hajdušek, Antonín, 1845- - http://aut.nkp.cz/jk01033029
Pravděpodobně: Narozen 19. 9. 1845, zemřel 28. 9. 1929. Zdroj: Texas Legislators Past & Present, http://www.lrl.state.tx.us/mobile/memberDisplay.cfm?memberID=4250 . Problém: Proč je v USA uváděn jako Augustin a v ČR jako Antonín? Matrika narozených v Mniší není zatím digitalizována. Jinak údaje odpovídají, viz Kuncovu kartotéku.
Glöser, Moriz, 1847- - http://aut.nkp.cz/ola2016927265
Zemřel zřejmě na počátku prosince 1934 v Horním Benešově. Zdroj: Neues Tagblatt für Schlesien und Nordmähren, 11. 12. 1934, roč. 1, č. 247, s. 12, http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:616b0140-e1cf-11e4-a475-005056827e51?page=uuid:f78320b0-e204-11e4-995b-5ef3fc9ae867&fulltext=Gl%C3%B6ser (inzerát vpravo dole, zvýrazněno). Chtělo by to zjistit přesný údaj z matriky (zatím není digitalizována) nebo jiného zdroje (zatím nenalezen).
Mohrmann, Bernard Ferdinand, činný 1847-1858 - http://aut.nkp.cz/xx0046238
Narozen 1799, zemřel 23. 7. 1859 v Praze. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 45 • 1799 • Mohrmann, Bernhard Ferdinand, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=23B93647C10611E181E9002215111B5A&scan=1#scan1 . Chtělo by o něm zjistit víc - např. byl evangelík, ale příslušné matriky nejsou ještě digitalizované.
Grosse, Bedřich, jr. (bez dat) - http://aut.nkp.cz/xx0082116
Zemřel na konci dubna 1933. Zdroj: Našinec, 30. 4. 1933, roč. 69, č. 101, s. 4, http://kramerius.kr-olomoucky.cz/search/handle/uuid:addcef74-7183-11e5-a607-90b11c419e63 . Chtělo by to ovšem víc, nejlépe v nějakých olomouckých německých novinách. Matrika (evangelická?) také není digitalizovaná.
Rothkögel, Philipp, činný 1839-1869 - http://aut.nkp.cz/mzk2010575243
Narozen 1792 nebo 1793 ve Vídni, zemřel 9. 1. 1876 v Praze. Hospodářský správce na panství Fridau u St. Pölten (Rakousko), profesor zemědělství a lesnictví na Tereziánské akademii ve Vídni, ředitel zemědělské školy Kolčavka v Praze-Libni, redaktor listu Centralblatt für die gesammte Landeskultur v Praze. Zdroj: Neues Fremden-Blatt, 12. 1. 1876, roč. 12, č. 11, s. 3, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nfb&datum=18760112&seite=3&zoom=33&query=%22rothk%C3%B6gel%22&ref=anno-search (zvýrazněno) a Prager Abendblatt, 11. 1. 1876, č. 7, s. 2, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=pab&datum=18760111&seite=2&zoom=33&query=%22rothk%C3%B6gel%22&ref=anno-search (zvýrazněno). Alternativní rok narození podává Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 519, obraz 428, http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=519&folium=428 - bylo by vhodné ověřit z dalších zdrojů (matrik? pozůstalosti v AHMP?), který rok narození, případně jaké přesné datum je správné.

Fotografie učitelů z Regionálního muzea v Litomyšli[editovat]

Autority NK ČR obsahují seznam "objektů" z rozsáhlého souboru více než 70 portrétních fotografií učitelů, vlastněných a zpřístupněných Regionálním muzeem v Litomyšli na str. http://sbirky.rml.cz/fotoarchiv.php . V současné době obsahují autoritní záznamy zpravidla jen základní informaci o místě působení příslušného učitele v roce 1897 s poznámkou: "Jediným zdrojem informací k osobě jsou údaje u fotografie osoby ve sbírkách Regionálního muzea v Litomyšli (viz citace zdrojů)." Autoritní záhlaví pak většinou obsahuje "činný 1897" (lze použít pro vyhledávání).

Životopisná data se dají najít např. zde:

Údaje k osobám uvedeným níže bude zpravidla možné doplnit po zdigitalizování poslední z uvedených matrik (v matrikách zemřelých většinou uvádějí i datum a místo narození, i když ne vždy správně či přesně).

Augustin, Josef, činný 1897 - http://aut.nkp.cz/xx0110062 (j-návrh)
Narozen cca 1850, zemřel 10. 2. 1933 v Litomyšli. Zdroj: Východ, 17. 2. 1933, roč. 16, č. 7, s. 5, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5677588 (jen v NK).
Duspiva, Martin, činný 1897 - http://aut.nkp.cz/xx0110056 (j-návrh)
Narozen cca 1848, zemřel 16. 10. 1930 v Lubné u Poličky (okres Svitavy). Zdroj: Východ, 25. 10. 1930, roč. 13, č. 43, s. 8, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5626733 (jen v NK).
Klika, Otakar, činný 1897 - http://aut.nkp.cz/xx0110321 (j-návrh)
Narozen cca 1863, zemřel 7. 3. 1918 v Litomyšli. Zdroj: Východ, 16. 3. 1918, roč. 1, č. 3, s. 5, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5603097 (jen v NK)
Novotný, Gustav, činný 1897 - http://aut.nkp.cz/xx0110471 (j-návrh)
Narozen cca 1868, zemřel 1. 4. 1939 v Litomyšli. Zdroj: Východ, 14. 4. 1939, roč. 21, č. 16, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5193162 (jen v NK). Datum narození by mohlo být zde: Východ, 24. 8. 1929, roč. 12, č. 34, s. 5, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5624001 (jen v NK - vypadá, že něco oslavoval).
Rypka, Eustach, činný 1897 - http://aut.nkp.cz/xx0114194 (j-návrh)
Zemřel 18. 6. 1931 v Osíku u Litomyšle (okres Svitavy). Zdroj: Východočeský republikán, 3. 7. 1931, roč. 13, č. 27, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5154689 (jen v NK). Datum narození ani věk se nepodařilo zjistit, matrika zemřelých není ještě digitalizovaná.
Kouba, Vojtěch, činný 1897 - http://aut.nkp.cz/xx0110329 (j-návrh)
Narozen cca 1857, zemřel 18. 3. 1932 (v Litomyšli? - špatné OCR). Zdroj: Východ, 25. 3. 1932, roč. 15, č. 12, s. 7, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5629619 (jen v NK)
Slezák, Josef, činný 1897 - http://aut.nkp.cz/xx0114196 (j-návrh)
Narozen cca 1854, zemřel 5. 10. 1904 v Litomyšli. Zdroj: SOA Zámrsk, Matrika zemřelých Litomyšl 1903-1912, sign. 7490, ukn5466, s. 46, dostupné online: příslušná stránka nebo celá kniha (468 MB)
Kašpar, Josef, činný 1897 - http://aut.nkp.cz/xx0110577 (j-návrh)
Profilu se nejblíže podobá učitel Jan Kašpar, který zemřel 10. 8. 1926 v Litomyšli a předtím 40 let vyučoval ve Vidlaté Seči. Zdroj: Východočeský republikán, 27. 8. 1926, roč. 8, č. 35, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5169031 (zadat "Kašpar" a "Seči"). Bude potřeba ověřit, nejlépe v matrice zemřelých (viz výše - není digitalizovaná) a také popř. regionálním muzeu, které křestní jméno je správné; jinak by bylo asi spíš nepravděpodobné, aby v tak malé obci byli dva učitelé se stejným příjmením. Případnou duplicitu s Kašpar, Josef, 1862-1938 by bylo vhodné definitivně vyvrátit porovnáním s Kuncovou kartotékou (t. č. nedostupná ze zahraničí).
Vanický, František, činný 1897 - http://aut.nkp.cz/xx0114282 (j-návrh)
Pravděpodobně zemřel v první polovině října 1934 v Horní Sloupnici. Zdroj: Východočeský republikán, 19. 10. 1934, roč. 16, č. 42, s. 10, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5163222 (hledej "Sloupnici" a "Vanického"). Bude potřeba upřesnit lepším zdrojem, nejlépe matrikou (až bude přístupná).

Neúplné údaje[editovat]

(Nepodařilo se získat použitelné údaje, ale zjištěné informace mohou pomoci zúžit rozsah dalšího hledání.)

Podhora, Josef, nar. 1859 - http://aut.nkp.cz/jk01100200
Dožil se r. 1939 (80 let) - viz Národní listy, 27.5.1939, s. 5,http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7245580 . Ve 30. letech přispíval do Národních listů (viz např. Národní listy, 6. 4. 1936, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7233028 "Zlonické zvony").
Štípek, Josef, nar. 1859 - http://aut.nkp.cz/jk01131439
Dožil se r. 1939 (80 let) - viz Lidové noviny, 19.9.1939, s. 4, http://kramerius.mzk.cz/search/handle/uuid:08bac660-5320-11dd-9e7c-000d606f5dc6
Trkal, Antonín, nar. 1861 - http://aut.nkp.cz/jk01140102
Dožil se r. 1936 (75 let) v Brně (Východočeský republikán, 2.10.1936, s. 9, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5188491 , hledat "Trkal").
Bondi, Gustav, nar. 1860 - http://aut.nkp.cz/mzk2010571261
Dožil se r. 1937 (77 let) - Deutsche Zeitung Bohemia, 2.6.1937, s. 5, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22093990
Berdych, František, nar. 1864 - http://aut.nkp.cz/jk01011779
Dožil se r. 1944 (80 let) - Český deník, 30.4.1944, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/18378689 (hledat "Berdych")
Čadek, Josef, nar. 1864 - http://aut.nkp.cz/jk01020939
R. 1928 (64 let) odešel do důchodu (Národní politika, 30.3.1928, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17918896 )
Hocke, Karel, nar. 1851 - http://aut.nkp.cz/jk01041436
Zřejmě ještě žil 1921, kdy se ženil jeho syn - viz Deutsche Zeitung Bohemia, 18.12.1921, s. 6., http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22294999 . Předtím byl majitelem školy pro důstojníky v Plzni.
Barkman, Václav, nar. 1865 - http://aut.nkp.cz/jk01010775
Ještě žil 1938 (73 let) - Východočeský republikán, 8.4.1938, s. 9, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5191602 (hledat "Barkman")
Koblic, Josef, nar. 1865 - http://aut.nkp.cz/jk01060903
Ještě žil 1940 (75 let) - Chemické listy pro vědu a průmysl, 1.9.1940, s. 249, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4588577 ("Koblic")
Kořínek, Josef, nar. 1865 - http://aut.nkp.cz/jk01061895
Ještě žil 1940 jako ředitel záložny v. v. ve Velké Bystřici - viz Našinec, 25.12.1940, s. 7, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7460429 ("Kořínek")
Kosan, Stanislav, nar. 1865 - http://aut.nkp.cz/jk01061922
Zmiňován 1933 (68 let) - Sursum, 4/1933, s. 110, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/32200545 (hledat "Kosan" a "1865")
Gallat, Vilém, nar. 1866 - http://aut.nkp.cz/jk01032294
Ještě žil r. 1935 (69 let) - Národní listy, 2.7.1935, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7168999
Dubský, Gustav, nar. 1868 - http://aut.nkp.cz/jk01023202
Ještě žil 1938 (70 let) - viz Lidové noviny, 7. 2. 1938, roč. 46, č. 66, s. 3, http://kramerius.mzk.cz/search/handle/uuid:b1c7c370-37ff-11dd-b166-000d606f5dc6
Salzer, Clemens J., nar. 1842 - http://aut.nkp.cz/kpwa10938
Ještě žil 1916 (68 let) - Deutsche Zeitung Bohemia, 14. 1. 1916, s. 7, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22241158 , vpravo dole (též ředitel chomutovského gymnázia).
Peška, Zdeněk, nar. 1869 - http://aut.nkp.cz/jk01092670
Ještě žil 1939 (70 let) - Chemické listy pro vědu a průmysl, 10. 6. 1939, s. 201, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4610728 ("Peška")
Jedlička, Emanuel, nar. 1852 - http://aut.nkp.cz/ola200208564
R. 1912 (60 let) jmenován ředitelem v Bílovicích u Podivína - Moravská orlice, 23. 2. 1912, s. 2, http://kramerius.mzk.cz/search/handle/uuid:ed2f1350-b8aa-11de-a124-000d606f5dc6
Paďour, Josef Karel, nar. 1854 - http://aut.nkp.cz/xx0111931
Ještě žil 1937 - Východ. 17.12.1937, s. 9, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5661936 (hledat "Padour"). Tento titul ho zmiňuje opakovaně v různých ročnících (OCR: Paďour a Padour).
Vrabec, Jan Josef, nar. 1877 - http://aut.nkp.cz/jk01150871
Ještě žil 1937 (60 let) - Národní listy, 4. 6. 1937, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7204756
Vondruška, Jan, nar. 1867 - http://aut.nkp.cz/jk01150623
Ještě žil 1937 (70 let) - Národní listy, 8. 5. 1937, s. 6, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7204080 (vpravo nahoře)
Käs, Ludwig, činný 1888 - http://aut.nkp.cz/jx20090601005
Zemřel r. 1916 ve Vídni. Zdroj: Deutsche Zeitung Bohemia, 5. 10. 1916, roč. 89, č. 276, č. 6, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22352327 (prostřední sloupec dole). Dalo by se někde doplnit a ověřit? (Informaci nezveřejnil žádný jiný zdroj.)
Zachová, Filipina, činná 19. století - http://aut.nkp.cz/jk01151992
Narozena 1842, zmiňovaná cca do r. 1907 v Praze. Pracovala jako porodní asistentka, pak odešla do důchodu a začala psát. Viz např. http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=722&folium=194 (a řadu inzerátů v Národních listech).

Zjištěno jen datum narození[editovat]

Löwy, Emil (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jo2014812922
Narozen 9. 5. 1848. Lékař, činný v Mariánských Lázních v letech 1875 - 1911. Zdroj: Datum narození: SOA Plzeň, Matrika narozených Mariánské Lázně 05, s. 126, poslední řádek. ("Opožděný" zápis v matrice souvisí s tím, že se narodil jako žid, ale r. 1876 se nechal pokřtít a přestoupil ke katolíkům - viz např. Egerer Zeitung, 11. 10. 1876, roč. 30, č. 82, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/18377334 (prostř. sloupec)). Poprvé zmiňován: Marienbader Kurliste 1875, s. 6, http://www.portafontium.cz/iipimage/30280132/soap-ch_knihovna_marienbader-kurliste-1875_0060?x=-2&y=-46&w=1000&h=336 . Naposled zmiňován: Marienbader Kurliste 1911, s. 16, http://www.portafontium.cz/iipimage/30280168/soap-ch_knihovna_marienbader-kurliste-1911_0160?x=218&y=-89&w=989&h=333 . (Nenalezen: Marienbader Kurliste 1874 - http://www.portafontium.cz/iipimage/30280131/soap-ch_knihovna_marienbader-kurliste-1874_0060 a Marienbader Kurliste 1912 - http://www.portafontium.cz/iipimage/30280169/soap-ch_knihovna_marienbader-kurliste-1912_0160 . Nenalezen ani v katolickém indexu zemřelých - asi se odstěhoval. V novinách to nelze ověřit, protože digitalizované Egerer Zeitung končí r. 1910 a jinde se o něm nepsalo. Trochu o něm uvádí záznam o narození jeho syna - http://www.portafontium.eu/iipimage/30065548/marianske-lazne-05-1970-n?x=508&y=163&w=447&h=180 , podle něj byl synem lékaře v Josefově Huti (Josefihütte, u dnešních Pavlovic, části Plané u M. L.), ale v tamní židovské matrice (Damnov) nenalezen.
Ondráček, Antonín (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jk01091096
Narozen 23. 8. 1877. Uváděl se jako absolvent filosofie v Berlíně a spisovatel. Zdroj: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 434, obraz 368, http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=434&folium=368 .
Dumek, Josef (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jk01023312
Narozen 5. 11. 1869 ve Vilémově u Golč. Jeníkova. Nadporučík 40. pěšího pluku rakouské armády, úředník městského úřadu na Král. Vinohradech, ředitel hlídací společnosti. Zdroj: Datum narození a životopisná data: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 62 • 1844 • Dumek, Josef, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=1E6C572423A911E08F90005056C00008&scan=1 a list 61 • 1869 • Dumek, Josef, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=1E6C572323A911E08F90005056C00008&scan=1 . Datum úmrtí by mohlo být uvedeno na náhrobku na Vyšehradském hřbitově 10C-74 (je tam pohřben jeho otec Josef Dumek, matka Hana Dumková a sestra Hana Benoniová); pokud se ho někomu podaří zjistit, bylo by vhodné ho doplnit i do článku Josef Dumek, sekce Rodina.

Jiné biografické poznámky[editovat]

Bassler, Felix
Zatím nemá autoritní záznam, ale pokud by časem vznikl: Narozen cca 1875, zemřel 1. 10. 1932 v Praze. Docent německé techniky v Praze, generální tajemník německého zemědělského a lesnického svazu v Čechách, redaktor časopisu Der deutsche Landwirt (zřejmě tento). Zdroj: Deutsche Zeitung Bohemia, 2. 10. 1932, roč. 105, č. 233, s. 5, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22193121 , 1. sloupec.