Vlastenský slovník historický/Třebová

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Třebová
Autor: Jakub Malý
Zdroj: Vlastenský slovník historický. Rohlíček & Sievers, 1877. S. 834.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Česká Třebová
Související články ve Wikipedii:
Moravská Třebová

Třebová 1) Česká, starožitné město v někdejším Chrudimsku, byla r. 1304 darována od krále Václava II. klášteru Zbraslavskému, r. 1357 dostala se směnou za jiné zboží biskupství Litomyšlskému, a po zrušení tohoto k Lanškrounu, jehož osudy napotom sdílela. — 2) T. Moravská, město v někdejším Brněnsku, osada starožitná, bylo v čas bezvládí po smrti Přemysla Otakara II. v držení Fridricha ze Šumburka, který odtud loupeže páchal, až od Záviše z Falkenšteina hrad jeho dobyt a on na něm jat jest, avšak milost obdržel a toliko useknutím jednoho prstu na pravé ruce potrestán jest (1285). Později dostala se T. v držení pánům z Boskovic, kteří tam r. 1429 vystavěli nádherný zámek, jejž mistrovskými malbami okrášlili a znamenité sbírky listin, obrazů a starožitnin v něm založili. Po nich dostala se T. rodu Žerotínskému. Velen ze Žerotína povolal na svůj dvůr do T-vé mnoho učenců, čímž získalo město tak slavného jmena, že nazýváno bylo moravskými Athenami. Za války 30leté byla T. od Švédů i od vojska císařského několikráte vydrancována.