Vlastenský slovník historický/Krocín

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Krocín
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 400–401.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Václav Krocín starší z Drahobejle

Krocín neb Krocinovský Matěj, narozen 1583, na kněžství vysvěcen r. 1612 od administratora Eliáše Šuda vedl duchovní správu nejprvé v Mladé Boleslavi, pak v Polné, r. 1618 stal se farářem v Rychnově, později děkanem v Nimburce, musil roku 1624 do vyhnanství, vrátil se r. 1631 s vojskem saským a byl v Praze při kostele Týnském Martinovi z Dražova ku pomoci ustanoven. Po vzetí Prahy od Valdšteina vyveden do Sas vrátil se v krátce na půdu českou a usadil se ve vsi Borku u Turnova. Vyzrazen žalařován jest, ale když se nechtěl obrátiti na víru katolickou, propuštěn 15. srp. 1636, podepsav revers, že se nevrátí do Čech pod ztracením hrdla, leda co katolík. Zemřel v Žitavě, kde poslední léta živ byl, 7. led. 1648, odkázav knihovnu svou Žitavské obci. K. vydal celou řadu spisů náboženských, pak vypsání svého uvěznění pod názvem Carceres Crociniani (1644).

Krocín z Drahobejle, Václav, pověstný primator Pražský, narozen asi 1535 v Žatci, nazýval se vlastně Šafránek a teprv později si jmeno polatinil (crocus, šafrán), studoval v Praze, kdež se usadil, obci v rozličných úřadech sloužil, od roku 1579 v radě zasedal a roku 1584 od císaře Rudolfa II. primatorem Starého města jest jmenován. Roku 1590 zvolil jej sněm za nejvyššího berníka. Roku 1587 povýšil jej císař do stavu vládyckého s predikatem z Drahobejle, a roku 1594 do stavu rytířského. Mimo to vyznamenal panovník tento K-a tím, že jej při každém obnovování rady při úřadu primatorském ponechal. K. zemřel 1603. Za obezřelé jeho vlády jest město značně okrášleno, jmenovitě na Staroměstském náměstí postavena pověstná mramorová kašna, která teprv za našich dnů pro vetchost jest odstraněna. Rodina K-ů trvá dosavad.