Velký Olomouc/Dělnická ochrana

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Velký Olomouc
Podtitulek: Informace o jeho přítomném stavu a jeho významu
Autor: anonymní
Zdroj: Původní vydání
Vydáno: nákladem hlavního města Olomouce, 1924
Licence: PD anon 70

Živnostenský inspektorát v Olomouci[editovat]

Úřad zřízený na základě zákona o živnostenských inspektorech ze dne 17. června 1883, č. 117 z. ř.

Zaujímá vedle politických okresů Olomouc-město a Olomouc venkov ještě tyto politické oblasti: Prostějov, Litovel, Šternberk, Zábřeh, Šumperk, Rýmařov a Beroun na Moravě.

Do kompetence živnostenského inspektorátu spadají všechny otázky, týkající se ochrany dělnictva ve všech živnostenských závodech uvedeného obvodu, ať jsou provozovány po továrnicku, neb maloživnostensku.

Ochranou dělnictva rozumí se všechna technická bezpečnostní zařízení na strojích, používaných v závodech, i všechny otázky spadající do oboru sociálního zákonodárství.

V inspekčním obvodu olomuckém jest 2711 závodů podléhajících úrazovému pojištění, z nichž jest 210 závodů továrních. Na obvod politické správy Olomouc-město a Olomouc-venkov připadá asi 1/5 všech továrních podniků inspekčního okresu. V uvedených závodech jest zaměstnáno asi 50.000 dělníků obou pohlaví.

Živnostenský inspektorát obsazen jest t. č. 2 technickými inspekčními úředníky (inženýry) a 1 kancelářskou silou. Třetí systemisované místo technického úředníka inspekčního jest t. č. neobsazeno, ač by to bylo vzhledem k rozsáhlosti okresu i úřední agendy vnitřní nejvýš nutné.

*

Organisace dělnické, případně jich sekretariáty v Olomouci:

1. Sekretariát odborového sdružení československého.

2. Svaz kovodělníků v republice Československé, skupina Olomouc.

3. Svaz potravních dělníků v republice Československé, skupina Olomouc.

4. Mezinárodní všeodborový svaz a svaz stavebních dělníků.

5. Všeodborový svaz stavebních dělníků, skupina Olomouc.

6. Sekretariát dělnictva lučebního.

7. Unie železničních zaměstnanců.

Všechny uvedené organisace, neb sekretariáty mají své místnosti v Odborovém domě v Olomouci, Palackého třída 21.

8. Odborový sektretariát křesťansko-sociální organisace želez. zřízenců.

9. Odborový sekretariát křesť. soc. dělnictva.

Místnosti obou sekretariátů jsou na Wilsonově nám. čís. 16.