Slezské pohádky a pověsti/Hrad Edelštein u Cukmantlu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Hrad Edelštein u Cukmantlu
Autor: František Sláma
Zdroj: SLÁMA, František: Slezské pohádky a pověsti. Opava: Slezská Kronika, 1893. s. 102–103.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související: Pověsť o Edelštýnu v Bukovanského Slezských bájích a pověstech národních (1877)
Související články ve Wikipedii:
Zlaté Hory

Na úpatí Biskupské Kupy, kopce to 885 metrů vysokého, na samé hranici prusko-slezské, městečko Cukmantl rozkládá se malebně, obklíčeno jsouc na jih, východ a na jihozápad vysokými horami, z nichž na sever do pruského Slezska krásná je vyhlídka.

Na zámeckém pahorku nedaleko Cukmantlu pyšný druhdy hrad Edelštein leží v rozvalinách. Byl to hrad pevný. Dnes ovšem nalezneme tu jen zbytky zřícenin spočívajících v stínu hustého jehličí. Pověsť však vypravuje nám o obřích, kteří pevnosť tuto vybudovali, aby žijíce jen z masa lidského, mohli odsud podnikati výpravy loupežné na ubohé oběti lidské. Dlouhá léta tito obrové prý byli postrachem celé krajiny, potom ale najednou zmizeli, aniž se ví, kam.

Hrad tento vystavěn byl bezpochyby některým biskupem vratislavským ku konci 12. neb na počátku 13. stol. V polovici 13. stol. zmocnil se Edelšteina loupeživý rytíř Otto z Linavy a podnikal potom výpravy loupežné do statků biskupských. Biskup vratislavský žádal proto knížete opavského Mikuláše I., aby Edelštein, toto hnízdo lotrovské, ztroskotal. Mikuláš I. skutečně Edelšteinu dobyl a navrátil jej zas biskupovi vratislavskému. Mikuláš zmocnil prý se tehdy hradu zradou loupežníka, kterýž přísahav svým druhům na Edelšteině zkázu, tajnými chodbami uvedl čásť vojska Mikulášova do hradu.