Prostonárodní české písně a říkadla/Rozmarínka

From Wikizdroje
Jump to navigation Jump to search
Údaje o textu
Titulek: Rozmarínka
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně věku mládeneckého a panenského, s. 282. Č. 797. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 442, s. 113. Nápěv podložen textem písně Cedulička. 
Licence: PD traditional
Související: Náš poklad/Na tom pražském mostě
Dílo ve Wikipedii: Na tom pražským mostě

\relative c'' {
 \key f \major
 \time 2/4
 \mark \markup{\italic "Andante"}
 \autoBeamOff
 c8 c c c f4 c a8 a a a c4 a
 \repeat volta 2 {bes8 d d bes a c c a g a bes a g4 f8 r}
 }
\addlyrics {
 Na tom Praž -- ským mo -- stě
 roz -- ma -- rín -- ka ro -- ste;
 žá -- dný ji tam ne -- za -- lí -- vá,
 o -- na ne -- po -- ro -- ste.
 }

Na tom Pražským mostě
rozmarínka roste;
žádný ji tam nezalívá,
ona neporoste.[1]

Až já tudy půjdu,
zalívat ji budu:
zelenej se rozmarínko,[2]
Já se vdávat budu.

Z Berounska. Srov. Kol I 150.

  1. ona přece roste:
  2. jest-li se mně zazelená, já se vdávat (ženit) budu.
    Aneb:
    Ona se mně zazelená, až se ženit (vdávat) budu.