Prostonárodní české písně a říkadla/Myslivec

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Myslivec
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně o stavích, živnostech a jiných stránkách života občanského., s. 394. Č. 62. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 793, s. 200. Nápěv podložen textem písně Žalost mám, nic nedbám. 
Licence: PD traditional

\relative d'' {
 \key g \major
 \time 2/4
 \mark \markup{\italic "Vivace"}
 \autoBeamOff
 d8 d d4 b8 b b4 b8 c d e d4 c
 c8 c c4 a8 a a4 a8 b c d c4 b
 \bar "||"
 \mark \markup{\italic "Dohrávka"}
 \autoBeamOn
 g8. a16 b8 b b c a4 a8. b16 c8 c c d b4
 g8. a16 b8 b b c a4 d8 d c fis, a4 g
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Ská -- kal pes přes o -- ves,
 přes ze -- le -- nou lou -- ku;
 šel za ním my -- sli -- vec,
 pé -- ro na klo -- bou -- ku.
 }

Skákal pes přes oves,
přes zelenou louku;
šel za ním myslivec,
péro na klobouku.

Skákal pes přes oves,
po zaječí sledi:
nejedna panenka
za myslivcem hledí.

Z Chrudimska.