Prostonárodní české písně a říkadla/Krásná zvěř

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Krásná zvěř
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně o stavích, živnostech a jiných stránkách života občanského., s. 395. Č. 63. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 462. Nápěv podložen textem písně Nepudu já přes ten háj. 
Licence: PD traditional

\relative f' {
 \key f \major
 \time 2/4
 \mark \markup{\italic "Sostenuto"}
 \autoBeamOff
 f8 g a bes c4 d c r
 f8 c d c bes4 a g r
 \bar "||"
 a8 bes c d c4 bes8 a g
 a bes c bes4 a8 g
 f g a bes a4 g f r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 My -- sli -- ve -- čku ze -- le -- ný,
 co to bě -- ží ze ze -- lí?
 bě -- ží, bě -- ží srn -- či -- čka,
 čer -- no -- o -- ká dív -- či -- čka,
 my -- sli -- ve -- čku, střel mně ji!
 }

Myslivečku zelený,
co to běží ze zelí?
běží, běží srnčička,
černooká dívčička,
myslivečku, střel mně ji!

Z Bydžovska.