Polsky snadno a rychle/13. úloha

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: 13. úloha
Autor: František Vymazal
Zdroj: VYMAZAL, František. Polsky snadno a rychle. V Praze: Frant. Bačkovský, 1903
Licence: PD old 70
Index stran

Nevím, jak se vám dvě předešlé úlohy líbily. Jednomu čpěly snad příliš mluvnicl, jinému snad málo.

Jedna knížka nemůže hověti všem. Nejlépe by bylo, kdyby si mohl každý dál napsal knížku, jaká se mu nejvíce hodí.

Ale trochu mluvnice neškodí. Nyní se podíváme na polské náměstky on ona ono. Bude to proto, že si člověk takových drobností obyčejně málo všímá, ač jsou velice důležité, neboť se vyskytují co chvíle.

Ale nyní půjdeme opačně. Napřed se podíváme na několik příkladů a z těch si uděláme potom mluvnický vzorec.

Mužské formy.
Mam list do niego bardzo pilny. Mám k němu list velmi pilný.
Jemu to powiedz, ale nie mnie. Jemu to pověz, ale ne mně.
Znałem go dobrze. Znal jsem ho dobře.
Słyszałem o nim. Slyšel jsem o něm.
Ja nim jestem. Já jsem jím (to).
Střední formy.
Znam je (dziecko). Znám je (děcko).
Slysalem o nlem. Slyšel jsem o něm.
Pójdžmy za nlem. Pojďme za ním.
Ženské formy.
Już jej niema. Už jí není.
Pójdziemy do niej. Půjdeme k ní.
Daj jej pokój. Dej jí pokoj.
Gdzież chcesz posłać? Kam pak ji chceš poslat?
Słyszałem coś o niej. Slyšel jsem cosi o ní.
Pójdźmy za nią. Pojďme za ní.
Množné číslo.
Oto oni. To jsou oni.
Oto one. To jsou ony.
Będzie ich więcej niż kiedykolwiek. Bude jich více než kdykoli.
Dobrze im bylo. Dobře jim bylo.
Weź je (dukaty). Vezmi je (dukáty).
Znam ich wybornie. Znám je (ty lidi) výborně.
Słyszałem o nich. Slyšel jsem o nich.
Pójdźmy za nimi. Pojďme za nimi.
Pójdźmy za niemi (ž. a stř.) Pojďme za nimi (ženami atd.)

Mužské formy mají dvakrát i: w nim (w kościele), z nim.

Střední formy mají dvakrát ie: w niem (mieście), z niem.

Množné nimi je mužské, niemi ženské a střední.

Ženská forma: jej (jí, její) je 2 pád (do niej), 3 a 6 pád (ji) a z nią (s ní) mají ą.

Nyní si sestavme vzorec.

1 pád: on ono ona oni one one
2 pád: jego jego jej ich
3 pád: jemu jemu jej im
4 pád: jego je ich je ich
6 pád: o nim o niem o niej o nich
7 pád: z nim z niem z nią z nimi z niemi z niemi.

Místo po niego se říká také poń, místo dla niego dlań atd.

Přídavek.
Juž go niema. Už ho není.
Niema czasu. Není času.
O tem movy nie ma. O tom není řeči.
Niema nic nowego? Není nic nového?
Niema pana X. w domu? Není pan X. doma?
Niema go w domu. Není doma.
Na stole niema chleba. Na stole není chleba.
Oto oni (one). To jsou oni (ony).
Otom ja, Panie. Tu jsem, pane.
Oto jest (książka). Tu je (knížka).
Otóż jest. Tu je.
Oto rachunek. Tu je účet.
Bardzo dobrze, tu są pieniądze. Velmi dobře, tu jsou peníze.