Přehled dějin literatury řecké/Hesiodos

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Hesiodos
Autor: Gabriel Šuran
Zdroj: ŠURAN, Gabriel. Přehled dějin literatury řecké, Praha 1924
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

§ 9. Hesiodos.[editovat]

1. Rod Hesiodův (Ἡσίοδος) pocházel z aiolské Kymy. Otec jeho z nouze ji opustil a usadil se v bídné vesničce Askře na úpatí Helikonu. Tam se narodil Hesiodos a pásl jsa hochem na lesnatých nivách Helikonu stáda. Po smrti otcově připravil jej bratr Perses o otcovský podíl, podplativ soudce. Když pak sám svou lenivostí o všecko jmění přišel, neostýchal se doprošovati pomoci svého bratra. Jako Homeros rozšiřoval i Hesiodos sám své básně, které zvláště u rolníků a plavců obliby docházely. Zemřel násilnou smrtí v zemi Lokrů. Mužný věk jeho spadá k roku 720 př. Kr.

2. Hesiodos je otcem i hlavním zástupcem didaktického eposu jako Homeros heroického. Z jeho básní v řeči i rozměru Homerově složených jsou nejdůležitější:

  1. Ἔργα καὶ ἡμέραι (Práce a dnové) obsahují v 828 verších návod k vykonávání prací polních a výčet dnů k tomu nejvhodnějších.
  2. Θεογονία líčí v 1022 verších vznik světa a původ božstev.[1]

Ale ani jedna ani druhá báseň nepocházejí v té podobě, jak je máme, od Hesioda, nýbrž byly původní kratší písně Hesiodovy teprve později sebrány a novými kusy rozmnoženy. Původní jádro Prací a dnů tvoří písně, ve kterých se Hesiodos obrací k bratru Persovi, káraje jej pro bezpráví, povzbuzuje ku práci a dávaje návod k rolnictví a plavbě. Také v Theogonii je mnoho částí původu mladšího.


  1. Obě díla přeložena do češtiny: prvé od Jana Vlčka pod titulem: »Hesiodovy Nauky domácí« (v Praze 1835), druhé od H. Mejsnara s názvem »O původu bohů« (Praha 1888).