Ottův slovník naučný/Přípravné spisy

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Přípravné spisy
Autor: Ferdinand Heller mladší
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. s. 699–700. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Přípravné spisy (vorbereitende Schriftsätze) jsou písemná podání na soud, sloužící ku přípravě ústního líčení v civilním sporu. Spisy takovými jsou: žaloba, odpověď na žalobu, případná další podání průběhem sporu v prvé instanci, žádost za opravu skutkové povahy rozsudku nebo poklesků v něm, pak odvolací spis a odvolací sdělení. Spisy tyto vedle náležitostí, jaké má míti každý spis na soud podaný, a vedle náležitostí, jež pro jednotlivé z nich zvláště jsou předepsány (srv. příslušné články, jako: Spisy soudní, Žaloba, Odpověď atd.), musí obsahovati: 1. návrh, který strana učiniti chce při ústním líčení; 2. vylíčení skutečností, ze kterých strana vyvozuje své nároky neb námitky, a označení důkazův o těchto skutečnostech; 3. vyjádření o tvrzení odpůrcově a o přípustnosti nabízených jím důkazů, což ovšem platí pouze o těch spisech, jimiž strana se vyjadřuje o spise odpůrcem již podaném, na př. o odpovědi. Právní vývody a pojednávaní o věrohodnosti tvrzení neb o domnělé průvodní síle nabízených důkazů jsou vyloučeny. Předpisy tyto platí i pro protokolární sepsání přípravných sdělení. P. s. podávají se na soud v tolika stejnopisech, aby každému odpůrci jeden stejnopis doručen býti mohl a jeden aby na soudě zůstal. Vedle toho přiložiti dlužno též tolik rubopisů, aby podavatel a ostatní účastníci mohli býti vyrozuměni. Hlr.