Ottův slovník naučný/Odpověď

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Odpověď
Autor: Ferdinand Heller mladší
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. s. 638. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Odpověď na žalobu (Beantwortung der Klage) v soudním civilním řízení jest písemné sdělení žalovaného, jaké námitky proti žalobě při ústním líčení přednésti a jaký konečný návrh učiniti hodlá. Dle rak. soudního civil. řádu musí býti písemná o. podána jen v řízení před sborovými soudy. V řízení před okr. soudy ustanovení o povinnosti k zodpovědění žaloby přípravným podáním neplatí, nýbrž může tu soudce ve sporu, v němž jde o správnost složeného účtu, o rozdělení jmění neb o podobné jiné poměry, kde vyskytuje se velký počet nároků, vzájemných nároků, výtek a námitek, když obě strany jsou zastoupeny advokáty, naříditi těmto výměnu přípravných spisů. Lhůtu k podání o-i určí soudce při prvém roku. Lhůta tato nesmí býti delší 4 neděl, ale na žádost žalovaného může býti z důležitých důvodů prodloužena. Pravidelný obsah o-i má býti tento. Stručné vyjádření o ději líčeném v žalobě, a když byl tento z části nebo zcela popřen, jinaké vylíčení jeho, pak sdělení obran a námitek a průvodů, jimiž žalovaný chce prokázati svoje tvrzení – důkazy – neb vyvrátiti tvrzení žaloby, t. zv. odvody neb protidůkazy (Gegenbeweis). Konečně obsahovati má o. návrh konečný, který zní buď na úplné nebo částečné zamítnutí žaloby, neb odmítnutí její pro tentokrát a na odsouzení žalobce k náhradě útrat, a může obsahovati i návrh na zavedení řízení přípravného. O formě platí tytéž předpisy, jako o ostatních přípravných spisech (v. Přípravné spisy). O. musí podepsána býti advokátem. Byla-li podána o. v čas, ustanoví soud buď stání k ústnímu líčení, nebo zavede přípravné řízení. Nebyla-li však o. v čas podána, ustanoví soud k žádosti žalobce stání k ústnímu líčení, po jehož skončení vynese rozsudek pro nepodání o-di, t. j. rozsudek kontumační. Hlr.