Ottův slovník naučný/Babice

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Babice
Autor: Matouš Václavek, Alois Jirásek, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 10. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Babice
Související články ve Wikipedii:
Babice (Buřenice), Babice (Hostouň), Babice (Kelč), Babice (okres Hradec Králové), Babice (okres Olomouc), Babice (okres Praha-východ), Babice (okres Uherské Hradiště), Babice (Okrouhlice), Babice (Olbramovice, okres Znojmo), Babice (Řehenice), Babice (Teplá), Babice nad Svitavou, Babice u Rosic

Babice v Čechách: 1) B. (Pobitz), ves, 15 d., 95 ob. něm. (1881), hejt. Žlutice, okr. Bochov (¾ hod. jihozáp.), býv. dom. Toužím, fara Kozlov. — 2) B., ves, 37 d., 312 ob. č. (1881), hejt. a okr. Brod Něm. (1¾ hod. sev.-záp.), bývalé dom. Okrouhlice, fara Krásná Hora. — 3) B. (Wabitz), ves, 12 d., 73 obyv. něm. (1881), hejt. a býv. dom. Týn Horšův, okr. Hostouň (1 hod. sev.), obec Holubeč, fara Mělnice. — 4) B., ves, 26 d., 194 ob. č. (1880), hjt. Král. Vinohrady, okr. Jílové (2 hod. jihových.), obec Řehnice, býv. dom. a fara Pyšely. Na místě nynějšího dvora popl. stávala někdy ves Nestařice, hájovna nyn. byla někdy tvrzí zvanou Božešice. — 5) B., ves, 29 d., 228 obyv. č. (1880), hejt. Ledeč, okr. a býv. dom. Kralovice Dolní (3½ hod. jihozáp.), obec Buřenice, fara Košetice. — 6) B. Malé, víska, 12 d., 69 obyv. čes., hejtm. Hradec Králové, okr. Nechanice (1 hod. jihozáp.), obec a fara Babice Velké. — 7) B. Velké, farní ves, 28 d., 194 ob. č. (1881), hejt. Hradec Králové, okr. Nechanice (1½ hod. jihozáp.), bývalé dom. Chlumec, diéc. Hradec Král., vik. Nový Bydžov; farní chrám sv. Petra a Pavla, patron: fond náb.; škola. — 8) B. v okr. netolickém viz Vavice. — 9) B. Malé, ves, 29 d., 175 ob. čes. (1881), hejtm. Brod Český, okr. Říčany, (1½ hod. sev.-vých,), býv. dom. Uhříněves, obec Babice Velké, fara Mukařov. — 10) B. Velké (Gross-Babic), ves, 42 d., 296 obyv. č. (1881), hjt. Brod Český, okr. Říčany (1¼ hod. vých.), býv. dom. Uhříněves, fara Mukařov; škola. Zde stála někdy tvrz. — 11) B. (Pobitz), ves, 23 d., 133 ob. něm. (1881), hejt., okr. a býv. dom. Teplá (1½ hod. sev.-záp.), fara Teplá (město), škola. — B., vsi na Moravě: 12) B., ves v okr. a hejt. brněnském, 676 obyv. č. (1880), fara s kostelem sv. Jana Křtit., 2třídní škola. Vck.13) B., ves farní na Znojemsku, 289 obyv. č.; hejt. Znojmo, okr. soud Mor. Budějovice, místní obec a dvoutřídní česká nár. škola. Nejstarší zprávy o B-cích (Pawicz) k roku 1307 (Emler II. 915). Roku 1349 polovinu vsi B. i s polovinou zdejšího patronátu odstoupil Vilém z Babic špitálu křižovníků s červenou hvězdou v Praze, kdež nejspíše až do XVI. stol. zůstalo, neb teprve r. 1526 jest ves i s patronátem farním majetkem Bohuše Hrubčického z Čechtína (P. G. Wolný, „Kirchl. Topographie von Mähren“, I., 3., 215.). Kostel farní Nejsvětější Trojice stojí na vyvýšeném místě na vých. straně vsi, na místě kostela starého, kterýž byl stavbou časné a pozdní gotiky. Týž byl r. 1863 zbořen a nový ve slohu moderním na jeho místě postaven. Ze starého založení nezbylo ničeho než kus zdiva se starobylým sanktuariem v časném slohu gotickém. Obraz hlavního oltáře jest dokonalou prací F. Hartmanna; nad tabernakulem stojící kříž, želvovinou vyložený a okrášlený topasy a safíry, nese uměle ze slonoviny řezané tělo Ježíše Krista. Práce tato jest nejspíše darem některého člena bývalé vrchnosti lesonické, kteráž byla kostelu patronem a jemu též některá náčiní a paramenty udělila. Jsk.14) B., osada nedaleko Uher. Hradiště, okr. i hejtm. uher.-hradišťské, mají 159 d. a 847 obyv. č. (1880); přifařeny do blízkého Spytinova; 1tř. škola. B. připomínají se už r. 1220, kdy opat velehradský Tycelin odkoupil od olom. biskupa v B-cích desátek. R. 1463 prodal klášter velehr. B. za 600 zl. Protihněvu ze Zástřizlů-Pavlovic. U B-ic byl panský dvůr, na jehož pozemcích založena r. 1786 nová osada a pojmenována Cerony dle cís. kommissaře P. Cerroniho, dějepisce a archaeol. moravského, rodáka uher.-hradišťského. Vck.15) B., ves, 27. d., 183 ob. č. (1880), hejtm. a okr. Hranice, obec B., fara a pošta Kelč. — 16) B., ves u Rosic, okr. Ivančice, hejt. Brno, 74 d,, 652 ob. č. (1880), fara Rosice, dvoutřídní škola. Vck.17) B., ves, 42 d., 204 obyv. (24 českých, 180 něm., 1880), hejtm. a okres Krumlov, ob. B., fara a pošta Olbramovice. — 18) B., ves, 73 d., 455 ob. (378 něm.. 75 č.; 1880), hejtm. a okr., fara a pošta Šternberk, obec B.