Ottův slovník naučný/Baala

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Baala
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 4. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Baala (Bala), dvě města v pokolení Júdově, z nichž hlavně ono jest památno, které později bylo nazváno Karjat Jeárím a Karjat Baal, a v němž archa úmluvy od Filištínův Isráélitům navrácena zůstala až do dob krále Dávida, jenž ji pak na Sion dal přenésti. Jrk.