Ottův slovník naučný/Alkoholometr

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Alkoholometr
Autor: František Farský
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 898–899. Dostupné online
Licence: PD old 70
Č. 161. Alkoholometr.

Alkoholometr jest hustoměr čili araeometr (někdy slýcháme též zastaralé: vážky líhové) skleněný, jehožto stupnice udává množství alkoholu ve 100 částech vodného líhu. A. udává tedy procenta alkoholu, která mohou se týkati buď objemu, buď váhy; v této době jest ve všech zemích zaveden a. objemový. Ponoříme-li správný (úředně zkoušený a proto certifikátem provázený) a. do čistého alkoholu, ponoří se v něm až po čáru na stupnici znamenanou 100; dáme-li jej do vody překapané, vyčnívá po čáru 0. V líhu, jako ve směsi alkoholu a vody, ponoří se tento přístroj po čáru, která odpovídá hutnotě dotčené kapaliny. Stalo-li se tak na př. při čáře 93, drží zkoušený líh 93% alkoholu, t. j. ve 100 litrech tohoto líhu jsou obsaženy 93 litry alkoholu a 7 litrů vody. Tento udaj platí však toliko při určité teplotě (pro přístroj), normální zvané, tak že, jeví-li kapalina nižší nebo vyšší teplotu, odečtený udaj musí býti na normální teplotu redukován. Z té příčiny bývá v plovači alkoholometrovém zapuštěn správný teploměr, a k redukci odečtených stupňů máme tabulky za tím účelem sestavené od c. k. normové kommisse cejchovní ve Vídni. A-y v Rakousku zavedené mají za normální teplotu 12° R. a jsou soustavy francouzské Gay-Lussacovy. (Viz vyobr. č. 161.) V Německu užívají a-u Trallesova, jehož udaje jen nepatrně se odchylují od udajů a-u franc., tak že v obchodě tyto odchylky nemají významu. Revise základních čísel stupnice alkoholometrové, která ohledně teploty 0° musí býti na všech a-ech stejná, vykonána v posledních létech od několika států (v létech šedesátých v Rusku Mendelejevem); konstatované tu odchylky jsou však pranepatrné. V prodeji líhu smí se užívati toliko a-u cejchovaného, t. j. úřadem k tomu povolaným (na př. v Praze) vyzkoušeného. Tento úřad vydá o správnosti jeho vysvědčení, list cejchovní, znamenaný týmže číslem, jaké má zkoušený a. List cejchovní musí býti opatrně uschováván a ztracen-li, jiným nahrazen. K vypočítávání pravé síly líhu nesmí při prodeji býti užito jiných redukčních tabulek než těch, jež příslušejí a-u a za tím účelem byly kolkovány. O náhradu musíme se hlásiti u povolaného cejchovního úřadu. Fý.