Olomoucké povídky/Tuto sě píše o jednom žáku dospělém v umění a vzácném, kterak sě byl poručil svatému Dominiku, chtě rád vstúpiti v ten řád svatého Dominika.

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Tuto sě píše o jednom žáku dospělém v umění a vzácném, kterak sě byl poručil svatému Dominiku, chtě rád vstúpiti v ten řád svatého Dominika.
Autor: neznámý
Zdroj: Petrů, Eduard [ed.]: Olomoucké povídky. Příspěvek ke studiu vývoje staročeské zábavné prózy
Národní knihovna České republiky
Vydáno: Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1957
Licence: PD old 140

Čte sě o jednom žáku dospělém a urozeném, kterýžto sě bieše poručil svatému Dominiku, že by chtěl vstúpiti v řád a v zákon kazatelóv. A tak když v tom zákoně bieše některého času, upadl jest u velikú nemoc. A když až k poslední hodině smrti přicházieše, svatý Dominikus prosil za něho panny Marije, aby jemu spomoci ráčila. A inhed ku prosbě svatého Dominika blahoslavená panna Maria se dvěma svatýma pannoma ukázala sě tomu žáku nemocnému s velikú jasností i řekla tomu žáku: »Pros ote mne, co chceš, a nebudeš oslyšán.« A když nemějieše údóv zdravých ku prosbě, řekly sú tě dvě panně k žáku tomu: »Ó dobrý žáku, poruč tvú prosbu milosrdné panně Mariji, kterážto mluvila jest laskavě k tobě.« A on k tomu inhed svolil.

Tehda blahoslavená panna Maria dotkla sě hlavy jeho svú svatú rukú i noh jeho a inhed jest uzdraven a vstav, inhed ukázal to svatému Dominikovi. A když to svatý Do[mi]nikus uslyšal, že jest jeho panna Maria uslyšala, pánu bohu dieky vzdal a předuostojné panně Mariji.