Přeskočit na obsah

Objevy Bretholzovy

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Objevy Bretholzovy
Podtitulek: Čili od které doby sedí Němci v naší vlasti
Autor: Josef Pekař
Zdroj: PEKAŘ, Josef. Postavy a problémy českých dějin. Praha : Vyšehrad, 1990.
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 1922
Licence: PD old 70

Tato brožura[red 1] je otiskem devíti statí, jež vyšly v Lidových Novinách ve dnech 9. až 23. února 1922. Přetisk je na některých místech doplněn, event. opraven. Kniha Bretholzova, jíž se práce obírá, má titul „Geschichte Böhmens und Mährens“, díl I. (až do r. 1419) a vyšla r. 1921 v Liberci. Str. 237.

Odesílaje korekturu brožury k tisku, dovídám se, že B. Bretholz počal v brněnském Tagesbote uveřejňovati svou odpověď na ni. Dovoluji si upozorniti čtenáře předem, že odpověď Bretholzova nebude moci vyvrátiti nic z toho, co je v mé práci podstatného, jinými slovy, že moje výklady zůstanou i po odpovědi Bretholzově základem poučení o povaze a ceně Bretholzovy knihy.

V Praze 3. března 1922.

Obsah[editovat]

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Kniha původně vyšla pod stejným názvem roku 1922 v Brně, nákladem Historického klubu v Praze.