O statcích a pracích nehmotných/30

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: § 30
Autor: František Ladislav Rieger
Krátký popis: O statcích a pracích nehmotných a jich významu i postavení v národním hospodářství
Zdroj: RIEGER, Fr. Ladislav. O statcích a pracích nehmotných…
Online na Internet Archive
Vydáno: Praha, Fr. Řivnáč 1850
Licence: PD old 70

Příčina, pro niž Smith a stoupenci jeho nevýrobnost prací nehmotných prohlásili, spočívá v tom, že dvě okolnosti přehlídli.

Za první náleží k vyrobení nějakého statku trojí včc: Vůle, schopnost a prostředky; kde jen jedna z nich člověku zchází, tam se nic nevyrobí, tam bohatství národni se nepovznese. Z toho vyplývá, že každý stav, jehož prací je některou z těchto tří výminek výroby opatřiti, k výrobě přispívá a tudy výrobným nazván byti musí. Tak kněz, jenž působí na vůli, učitel, umělec, jenž vzdělává schopnost a oblibu etc.

Druhá, že nedbali na to, že k vyrobení každého statku je trojí práce potřebí, aneb že každá práce výrobná sestává ze tři rozličných prací, jež jsou: 1) práce učencova, kterýž skoumá vědomosti, sbírá, zkouší a myšlénku nebo pochod výroby navrhuje, 2) práce podnikatelova, kterýž vědomosti tyto upotřebuje, náklad pro každý výrobek nevyhnutelný s potřebami obecenstva — s poptávkou porovnává — prostředky výroby sestaví a práci řídí — a 3) práce dělníkova, kterýž myšlénku učencovu pod správou podnikatele silou svalů svých vyvodí.[1] Někdy se konají od rozličných osob a dají se snadno rozeznati dle času a povahy své — někdy zase bývají konány všecky od jedné osoby a splývají jako v jedno; všecky ale jsou výrobné, ať již působí pro výrobu bezpostředně jako dělník a nebo nepostředně jako učenec.


  1. Zásluha tohoto rozdělení prací náleží Sayovi, kterýž je ve svých spisech obšírně provedl krátce a jasně ve svém Catéchisme chap. IV. Garnier ve svých Eléments de l'économie pol. vyjádřil to stručně: »Il n'y a pas de produit oú l'on ne puisse de couvrit les traces des trois genres des travaux.« »1°. Le travail du savant, 2°. celui de ťentrepreneur, 3°. celui de l'onvrier. — Le savant découvre, ťentrepreneur applique et l'ouvrier exécute« str. 35 a 36.