O statcích a pracích nehmotných/24

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: § 24
Autor: František Ladislav Rieger
Krátký popis: O statcích a pracích nehmotných a jich významu i postavení v národním hospodářství
Zdroj: RIEGER, Fr. Ladislav. O statcích a pracích nehmotných…
Online na Internet Archive
Vydáno: Praha, Fr. Řivnáč 1850
Licence: PD old 70

Co se pak týče umění tak řečených výtvorných, jich užitečnost pro výrobu zajisté každému pozorovateli v oči bije.

U všech výrobků průmyslu je forma jeden z nejdůležitějších činitelů jejich cennosti u některých takořka jediný. Všechen postup průmyslu v tom ohledu pochází jedině ze zasnoubení řemesla s uměním a nynější průmysl vyrobuje na tisíce předmětů, o nichž je těžko říci, náležíli více do oboru umění nebo pouhého řemesla, a co v nich vlastně cennost stanoví, zdali krása jich formy nebo příhodnost k potřebě. To ale zajisté nemůže nikomu na mysl přijíti, že je práce truhlářova, kterýž stolici nepatrnými řezbami zdobí, užitečnější než práce Michel Angelova, kterouž zhotovil, vznešenou tu sochu Mojžiše, v kostele San Pietro in vinculis v Římě, anebo důležitější pro národní bohatství dílo malířovo, kterýž stěny naší jizby pomíjejícími malbami zdobí, než Tizianův nesmrtelný a neocenitelný obraz, na nebe vstoupení Panny Marie, jímž se Benátky honosí. Obliba, kteráž se jeví tisícerým způsobem ve výrobcích průmyslu a jen pěstováním výtvarných umění docíliti se dá, je velikou pákou výroby a hlavně ten náramný náklad kterýž Ludvík XIV. vedl na díla umělecká, dal francouzskému průmyslu ten směr a získal mu tu přednost, kterýmiž jediné ještě náramným pokrokům mechaniky anglické ve mnohé větvi váhu drží a kteréž zemi francouzské ročně milliony vynášejí.