O statcích a pracích nehmotných/18

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: § 18
Autor: František Ladislav Rieger
Krátký popis: O statcích a pracích nehmotných a jich významu i postavení v národním hospodářství
Zdroj: RIEGER, Fr. Ladislav. O statcích a pracích nehmotných…
Online na Internet Archive
Vydáno: Praha, Fr. Řivnáč 1850
Licence: PD old 70

Kdyby konečně byly všecky práce nevýrobné, kteréž Smith a stoupenci jeho za takové pokládají, zdaž by nebylo směšno pokládati za výrobné všecky ty, kteréž nemají jiného účelu, než dělati přípravy a k tomu sloužiti, aby se onyno konati mohly?

Sousledně muselo by se přiznati, že jsou též nevýrobné všecky práce, jež vyrobují látky pro psaní a tisk a jiné práce učené, kteréž hotoví všeliké náčiní umělecké, vědecké, silozpytecké a hvězdárské, které hotoví pro lékaře léky, pro ranhojiče nástroje, všickni, kdož vyrobují všeliké potřeby vojenské, lodi válečné, veřejná stavení, úřední domy a žaláře, kostely a školy, divadla a špitály a t. d.

Neb jsouli všecky práce, k nimž tyto věci slouží, nevýrobné, musejí býti tím více nevýrobné ty, jichžto všecka zásluha spočívá v tom, že oněm nevýrobným pomáhají. Kde se ale pak najde ještě jaká práce výrobná?