O statcích a pracích nehmotných/19

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: § 19
Autor: František Ladislav Rieger
Krátký popis: O statcích a pracích nehmotných a jich významu i postavení v národním hospodářství
Zdroj: RIEGER, Fr. Ladislav. O statcích a pracích nehmotných…
Online na Internet Archive
Vydáno: Praha, Fr. Řivnáč 1850
Licence: PD old 70

Snadno viděti, že mínění Smithovo a stoupenců jeho o výrobnosti, nechť se již z jakékoli strany uvažuje, je bludné aneb ke bludu vedoucí.

Ukázavše, že se může pracím nehmotným a jiným svrchu uvedeným vlastnost výrobnosti tak málo upírati, jako ostatním hmotné výrobky vyvodícím, obrátíme pozornost čtenářů našich ještě přímo k tomu, jakým způsobem vlastně tyto práce pro výrobu působí. Pohleďme především na skoumání, sbírky, zkoušky a jiné práce učenců! Kdož by jim nepřiznal nesmírnou užitečnost pro výrobu?

Nejenom že tolika průmyslníkům uspořuje čas a náklad, kteréž by vyžadovalo u každého jednotlivce vyhledání, snášení a zkoumání těch známostí, kteréž průmyslu v jiných zemích tak mnohonásobné užitky vydávají, netoliko že rozprašují pověru, kteráž způsobila u mnohých národů již tak velkou záhubu užitečných statků, ale nelze opanovati síly přírody, pokud se nevypátrají jich zákony; bez postupu prací vědeckých nelze pomysliti na postup ve průmyslu a bohatství národním. Vědomosti vůbec, zvláště pak přírodní, jichž pomocí se za našich dob tak veliké věci dokazují, srovnají se zajisté v důležitosti i působnosti své výrobným mašinám, kteréž samy nejsou nic než výlvor práce vědecké ve hmotu vtělený, jako myšlenka básníkova vtělena jest ve verších na papíru složených. Sama pak věda jest ten veliký, ten hlavní stroj, o němž se může slušné užíti slov Archimedových, že se pomocí jeho svět z uhlů svých dá vyzvednouti.