O podivínech a lidech nápadných

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Přejít na: navigace, hledání
Titulní strana původního vydání z r. 1901

Obsah:[editovat]

Úvod. - Hranice mezi duševně normálními a abnormními - slaboši - rozbor duševních jevů: vněmy skutečné a chorobné - halucinace, iluse - paměť průměrná i šalebná - úsudkování a poruchy úsudku v tempu, jasnosti, obsahu - bludy - zmatenost - vědomí a poruchy jeho - nálada - vznětlivost, stísněnost, rozjařenost - city ethické a esthetické - vůle chabá i odvážná - podnikavost - výkony bezděčné, protivolné - automatismus psychický. Str. 1. - 28.

Podivíni abnormních nálad: chorobně vznětliví - zlostní - měkcí - náladově neteční a apathičtí: melancholikové, maniakové - nálada střídavá - vetřelé strachy: z výšek, z volných prostor, z uzavřených místností: antrophophobie, štítivost, haemophobie, strach před bouřkou, před nemocí: lyssophobie, strach zničit něco cenného, strach před dotykem, pochybovačnost, tázavost, onomatomania, arithonomania - mrzouti - hypochondři. Str. 29. - 61.

Individua s abnormními vněmy: nadání malířské - nadání hudební - zbystřený smysl čichový i chuťový - přecitlivělost pro bolest - otupělost těchto smyslů - lidé sebevědomí - lidé ponížení. Str. 62.-71.

Individua nápadná zvláštní pamětí - paměť jen pro určitý obsah - zapomětliví - paměť nevěrná - vzpomínky zkroucené - vzpomínky vybájené - lháři. Str. 72. - 94.

Individua nápadně podnikavá - ind. nestálá - lenoši - impulsivní jednání - vnucené jednání: kleptomanie, pyromanie, snahy vražedné a sebevražedné, dipsomanie - rozhazovači - skrblíci - sběratelé a nakupovači - náruživí hráči. Str. 95. - 126.

Žárlivci - závistníci - podezřívači - dobrodruzi - potrhlí - šaškové společnosti - hrdopýškové - nadšenci - fanatikové - podvodníci - sebevrazi - abnormní geniové - zatíženost. Str. 127. - 159.