Novinářský slovník slov cizojazyčných, jež vyskytují se v knihách, listech denních i v obecném hovoru, ze všech odvětví života, věd a umění/Ae-Ach

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Ae-Ach
Autor: František Borovský-Ruth
Zdroj: František Borovský-Ruth, František. Novinářský slovník slov cizojazyčných, jež vyskytují se v knihách, listech denních i v obecném hovoru, ze všech odvětví života, věd a umění. Praha : Rudolf Storch, 1910. S. 11-14.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

aecidium, prášilka, rez (rostlina)
aedil, římský úředník
aegida, aegis, hrozný štít boha Zeva (Dia), záštita
Aegidius, Jiljí
A. E. I. O. U. Austria erit in orbe ultima, Rakousko bude na světě poslední
aenigma, hádanka
Aeolus, bůh větru, Aeolova harfa, korouhvička na střeše při větru znějící
aeony věky bez konce, věčnosti
aequator, rovník, aequalní, rovný, aequatoreal, stroj hvězdářský
aequilibrista, (kdo udrží rovnováhu) krasojezdec; provazolezec
aequita, rovnost, přiměřenost, slušnost
aequinoctium, rovnodenní
aequipollentní, rovnomocný, aequipollentia, záměnnost, poměr pojmů rovnomocných
aequivalent, rovnomocnina, jistá daň, aequivalence, rovnomocnost
aequo animo, s klidnou myslí, Aequam memento rebus in arduis servare mentem, Zachovej mysl klidnou i v neštěstí
aera, doba, letopočet, epocha
aerár, erár, státní pokladna, fiscus, aerární, státnímu jmění náležející
aërobat, kejklíř
aërobomba, zápalná střela zavěšená na baloně, aërofon, stroj k sesílení hlasu na velkou vzdálenost
aërodrom, závodiště pro vzlety létadel
aërolith, povětroň, meteorit
aëromechanika, nauka o rovnováze a pohybu plynů
aéromotor, motor vzduchový (stlačeným vzduchem pohybovaný)
aëronaut, vzduchoplavec, aëronautika, vzduchoplavba
aéronat, vzducholoď s ballonem
aéronef, létadlo bez ballonu
aéroplan, druh létadel nového systemu
aërostat, stroj vzduchoplavecký jakýkoli
aërotherapie, léčení vzduchem
aerugo nobilis, patina, urozená rez, starý vzhled bronzů
aes cyprium, cuprum, měď
Aeskulap, bůh lékařství, Aisklepios
aesculus, jírovec, kaštan koňský, maďal, aeskuletin, lék z něho
Aesop, 1. skladatel bájek; 2. hrbáč (řecký Ajsopos)
aesthetika, věda o krásnu, krasověda, aesthetický, krásný, krasovědecký
aestimace, ocenění
aeternus, věčný
aether, látka vzdušná, velmi jemná, aetherické oleje, silice
Aethiop, černoch
aethusa cynapium, kozí pysk, kozí petržel
aeotiologie, nauka o příčinách nemocí
aëtit, jistý nerost
Afanasij, Athanasius
afarez, tvrdé dřevo africké
afasie, bezřečnost
afelium, odsluní
aferesis, sesutí (v gramm.)
affable, affabilní, vlídný, přívětivý
affera, (affaire), událost, věc, malá bitka, šarvátka
affekce, dojem, záchvat, affekt, vášeň, affektace, vášeň předstíraná, strojení, přetvářka, affektovaný, přetvařující se, strojený, přepjatý, affekční cena, ze záliby, affettuoso, vášnivě
affigovati přibíti (vyhlášku)
affiche (v. afiš), vyhláška (přilepená na veř. místě)
affikovati, rozrušili, dojmouti, stihnouti
affinace, čištění, zjemnění
affinita(s), příbuzenství, v lučbě: slučivost, affinis, sešvakřený
affirmace, klad, potakání, (ano!), affirmativní (kladný), opak záporného negativného
affix, přípona
affluence, hojnost /
affretando, zrychleně
affront, potupa, hanba
afonie, bezhlasí (choroba)
aforismus, přísloví, jadrná věta, aforistický sloh, úsečný
africký (ne: afrikanský), Afričan, obyvatel Afriky, Afrikandři, potomci přistěhovalců do Afriky
Afrodite, Venuše, bohyně lásky a krásy, afrodisiaca, léky zvyšující pud pohlavní
afthit slitina mědi, zlata a platiny
aga (tur.), pán
agalaktie, bezmléčnost
Aganippe, pramen, zdroj básnický
Agata, Háta
agave, rostlina liliokvětá
agaricus campestris, uhelka, pečárka, žampion, Ag. muscarius, muchomůrka
agatino, druh alabastru
agenda, seznam toho, co jest konati, soupis obřadův, obor úřední
agens, vše, co působí, zkoumadlo
agent, jednatel, zprostředkovatel (dohazovač), agentura, jednatelství,
agent provocateur (v. ažan —ér), kdo úmyslně svádí k činu trestnímu, aby mohl udati
ager, role
agerasie, nestárnutí
ageusie, nedostatek chuti
aggerace, aggesce, nakupení
agglomerát, seskupení, skupina
agglutinující jazyky, označující tvary hláskovitě (jaz. uralské, altajské a j.)
aggravace, přitížení
aggregace, nahrnutí, skupení
aggregát, skupenství, mnohočlen
aggregovati, sestavili ,
aggresse, útok
aggressivní, útočný
agilní, hbitý, čiperný, agilita, obratnost, čilost
agio v. ažio
agitovati, jednati, působiti, pobuřovati, agitace, účinnost zvl. vydatná, působení na veřejné mínění, agitátor, pobuřovač, agitato (vl. adž—) pohnutě, prudce
Aglaia viz Grácie
agnat, příbuzný po meči, agnatio, příbuznost
Agnes, Anežka
agnomen, čestné jméno u Římanů
agnominace, hra slovní
agnoskovati, uznati, zjistili osobu neb věc
agnosticismus, nevědoucnost (učení, že nemůžeme dojíti k pravému poznání)
Agnus Dei, Beránek Boží
agomphosis, viklání zubů
agona čára (na mapě) spojující místa o deklinaci magnetické nullové
agon, zápas; agonie, zápas zvl. smrtelný, umírání
agora, náměstí měst řeckých; agorafobie, úzkost před velikými prostorami
agrafa, spinadlo, přezka
Agram, Záhřeb
agrární, rolnický; agrárník, zemědělec; agrikultura, zemědělství, hospodářství
agréable, příjemný
agrest, šťáva ovocná
agronomie, nauka hospodářská, polaření
agropyrum, pýr polní, agrostemma, koukol, agrimonia, řepík, agriotes, kovářík
Agrippina, nemravná císařovna římská, podobná Messalině
agrypnie, nespavost
agynie, bezženství
Ahasver, Věčný žid
ahoj! Kdo tu? (volání námořnické)
acha, říčka
achaiamaurodaphne, řecké sladké víno
achat, odrůda křemene, polodrahokam, chalcedon
Acheron, řeka v podsvětí
Achilles, (nebo —eus), hrdina, rek, Achilleova pata, místo poranitelné, slabé, achillea millefolium, řebříček
achlys, skvrna na rohovce oční
acholie, bezžlučí, mírnost
achromatický, bezbarvý, sr. chromatický; achroit, bezbarvý turmalín
achromatopsie, nemožnost rozeznávali barvy
acht, klatba, do achtu dáti, proklíti