Nápověda:Formátování textu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pro formátování textů stojí v české Wikisource stejné či přinejmenším podobné možnosti jako na české Wikipedii (viz tam např. Vzhled a styl a tam další odkazy, zejména pak Jak editovat stránku). Přesto se může stát, že zde budete konfrontováni s poněkud jinými problémy a budete potřebovat jiné způsoby formátování. Následující výčet se pokouší poskytnout pomoc v těch nejznámějších případech.

Básně[editovat]

Básně a podobné texty ve verších (nejen s krátkými řádky) se umísťují do párové značky <poem>. Text mezi těmito značkami je zpracován odlišně: konce řádek ve zdrojovém textu jsou nahrazeny značkami pro řádkový zlom <br/> a případné mezery na začátku řádku jsou nahrazeny pevnými mezerami   (čehož lze s výhodou využít pro odsazování některých veršů).

Pokud je text vymezený párovou značkou <poem> umístěn do bloku prózy (tj. do bloku textu, který je vymezen šablonami {{Forma|proza}} a {{Konec formy}}), je báseň odsazena poněkud doprava.

Je-li zapotřebí jeden či více veršů odsadit doprava, použijte vhodný počet mezer (vyzkoušejte v náhledu). Nepoužívejte k odsazování dvojtečku, výsledkem je sémanticky špatný kód.

kód výsledek
<poem>
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt.

Ut labore et dolore magna aliqua,
ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco.
</poem>

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt.

Ut labore et dolore magna aliqua,
ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco.

{{Forma|proza}}
Odstavec běžného textu…
<poem>
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt.
</poem>
Další odstavec textu…
{{Konec formy}}

Odstavec běžného textu. První řádek je odsazen doprava, řádky se zalomují podle potřeby…

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt.

Další odstavec textu. První řádek je odsazen doprava podobně jako v předchozím odstavci…

Pozor: zdrojový text mezi značkami <poem> a </poem> je parserem MediaWiki zpracován odlišně od běžného textu; vedle respektování konců řádků a počátečních mezer jsou jinak interpretovány některé případné HTML značky i wikiznačky, což může přinášet problémy. V takovém případě doporučujeme vždy používat náhled. Zanoření značek <poem> (typickou situací je uvnitř verše vložený odkaz na poznámku pod čarou, která obsahuje další <poem> – např. v Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého/§. XV.) není podporováno a použití vnořené značky <poem> je nutné obejít tak, že báseň v poznámce musí být vložena jako fragment HTML kódu.

Próza[editovat]

Pro formátování textů z oboru próza je možno užít šablony {{Forma}} v syntaxi {{Forma|proza}}, viz však nezbytně návod pro užití (uzavření pomocí {{Konec formy}}). Tato šablona formátuje celý takto označený text pomocí kaskádových stylů (CSS) tak, že první řádka každého odstavce je odražena doprava, text je horizontálně zarovnán do bloku a vertikální odstupy mezi odstavci jsou potlačeny, aby se výsledek co nejvíce blížil klasické knižní sazbě. Jako příklad viz Smrt panenky.

Jiné pomůcky[editovat]

<pre> a </pre>[editovat]

Mnoho uživatelů používá této syntaxe, chtějí-li se vyhnout vlastnímu formátování u článků, zkopírovaných z internetu. Použití této syntaxe sice může u krátkých textů přinést žádaný výsledek, u douhých, resp. složitě formátovaných článků má další nevýhody:

  • zdůraznění (tučně, kurzivně) nelze formátovat
  • není možno formátovat nadpisy kapitol (a tedy ani obsah)

div a span[editovat]

Převaděče[editovat]

Mnohdy si uživatelé připravují text v textovém editoru mimo wiki, a až poté ho nahrávají do Wikizdrojů. Pokud připravujete text ve Wordu, je třeba abyste jej před nahrátím na Wikizdroje přeformátovali do formátu wiki. S tím vám mohou pomoci následující pomůcky, jež je však nutno vyzkoušet:

  • pro Microsoft Office Word: Word2Wiki: jako makro, převádí nadpisy, tučný text, kurzívní text, číslování odstavců, barvy
  • pro Microsoft Office Word: Word2MediaWikiPlus - údajně dobře fungující nástroj s většinou formátovacích tagů

Viz též cizojazyčné návody:

Viz též[editovat]

Na české Wikipedii: