Modlitby pro všední dny a svátky/Ranní modlitba pro všední dny v týdni

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Ranní modlitba pro všední dny v týdni
Autor: August Stein
Krátký popis: modlitba
Zdroj: Soubor:STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu
Národní knihovna České republiky
Vydáno: Praha, 1899
Licence: PD old 70
Index stran
STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu

Otče nebeský! První myšlenku svou k Tobě povznáším. Tys bděl za noci uplynulé nade mnou otcovskou láskou a dopřál jsi mi opět uzříti světlo nového dne. Jak potěšným je pro mne den tento, s jakou slastí pohlížím opět v tento svět. Vše připomíná mi dobrotu Tvou, neboť každý Tvůj tvor těší se z nekonečné Tvé milosti. Kéž i tento den, jako dnové minulí, zjeví mi velikou Tvou dobrotu a lásku. Bože, dej mně i mým milým denní chléb náš, žehnej svatou vůlí svou skutkům těch, kdož pečují o rodinu naši.

Netoužím po bohatství a po množství pokladů; skromné, spokojené srdce, klidná mysl a pokojné svědomí vyváží veškeré poklady země, protož každé dobrodiní, jež Tvá láska otcovská mi prokazuje, s myslí spokojenou a se srdcem vděčným uznávám. Po cestách Tvých chci kráčeti a zákony Tvé zachovávati, by svědomí mé zůstalo beze skvrny; bližní své chci dle sil svých podporovati a k blahu jejich přispívati a takto Tebe, Bože svatý, nápodobiti, pokud člověku to vůbec možno. Bože můj! Pane můj! Posilni mne v tomto mém zbožném úmyslu, podporuj jej a buď mi vždy milostiv. Amen.