Modlitby pro všední dny a svátky/Modlitba při rozsvěcování světel v pátek večer

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Modlitba při rozsvěcování světel v pátek večer
Autor: August Stein
Krátký popis: modlitba
Zdroj: Soubor:STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu
Národní knihovna České republiky
Vydáno: Praha, 1899
Licence: PD old 70
Index stran
STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu

Bože nebeský! Jak vroucně děkuji Ti, žes mne v tomto týdnu svou mocí ochraňoval a žes mi v tento den odpočinku spůsobil zotavení. Avšak nikoliv zahálce a nečinnému odpočinutí určil jsi, Bože můj, tento den svatý, nečinností neuctí Tebe člověk; Tvá otcovská dobrota poskytla nám odpočinek tohoto dne, abychom zbaveni jsouce všech starostí pozemských a odpočívajíce od veškeré práce pilně a nerušeně přemýšleli o blahu duše své, o nekonečné dobrotě Tvé, o nezměrných dobrodiních Tvých, jež nám denně prokazuješ, o svém určení, o odměně, již kdys v světě lepším obdržíme.

Proto jsi nám přikázal, Otče dobrotivý, abychom slavnost tohoto dne započali s rozsvícením světel, abychom si připamatovali, že jediným určením naším jest, snažiti se po věčném světle milosti Boží, a abychom děkovali Tobě za světlo pravého náboženství a svatých zákonů, jimiž jsi nás osvítil.

Otče na nebi! Toto předepsané nařízení zbožně vykonávám i modlím se k Tobě, milostiplný stvořiteli všech tvorů: Sešli mi světlo své pravdy a osvětli kroky mé, by noha má nevkročila na stezku temnoty, nýbrž aby vždy kráčela ve světle Tvého náboženství spasného; ochraň mne i v tento posvěcený den před každým nebezpečím a před všelikým neštěstím, aby duše má v radostném klidu světila tento sabat podle svaté vůle Tvé.

Pochválen budiž, Hospodine, jenž posvěcuješ sabat. Amen.