Modlitby pro všední dny a svátky/Modlitba o svátku nekvašeného chleba (פסח)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Modlitba o svátku nekvašeného chleba (פסח‎)
Autor: August Stein
Krátký popis: modlitba
Zdroj: Soubor:STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu
Národní knihovna České republiky
Vydáno: Praha, 1899
Licence: PD old 70
Index stran
Související články ve Wikipedii:
Pesach
STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu

Otče nebeský! Slavnost tato, již světíme dnes v upomínku na osvobození otců našich z otroctví egyptského, světiti chci se srdcem čistým a s myslí zbožnou; připomínati chci si při nekvašeném chlebě, jehož dle příkazu Tvého požívati máme, velikých dobrodiní, jež prokázal jsi otcům našim, a velikých zázraků, jež jsi jim učinil. Micrajim navštívil jsi soudy svými a přece nechtěli Israele propustit; byliť zatvrzelí, nechtějíce poslechnouti slova Božího, i usmrtil jsi veškeré prvorozence v říši egyptské. Micrajim pak těšilo se z odchodu otců našich i nepopřáli jim času, by těsto své upekli, pročež museli je nekvašené vzít na cestu.

V upomínku na tuto důležitou událost nesmíme podle svaté vůle Tvé v tuto dobu požívati kvašeného chleba, nýbrž musíme požívati chleba nekvašeného. Chci tedy podle svatých zákonů Tvých žíti a moudrá Tvá přikázání přísně zachovávati, neboť učení Hospodina jest dokonalým a občerstvením duši, přikázání Tvé jest vždy pravdivým a nezkušeného činí moudrým.

Otče milostivý! Kéž svatou Tvou vůlí i srdce mé očistí se všeho kvasu zlých vášní a nešlechetností, by nesvedly mne s Tvých cest spravedlivých. Amen.