Modlitby pro všední dny a svátky/Modlitba o slavnosti týdnů (שבועות)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Modlitba o slavnosti týdnů (שבועות‎)
Autor: August Stein
Krátký popis: modlitba
Zdroj: Soubor:STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu
Národní knihovna České republiky
Vydáno: Praha, 1899
Licence: PD old 70
Index stran
Související články ve Wikipedii:
Šavu'ot
STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu

Pane všemocný! S radostným nadšením, se srdcem plným nebeské slasti blížím se dnes místu Tvé svatosti.

Otče na nebi! Jak vroucně Ti děkuji, že jsi mi dopřál dožíti se opět tohoto slavnostního dne, který slavností jest každému, kdož dovede pochopiti dobrodiní zjeveného náboženství. Ve svatém Písmě poznamenán jest zvláštní význam tohoto dne těmito slovy: Hospodin přišel se Sinaje (סיני‎) a zářil se Seïru (שעיר‎), skvěl se s hory Poron (פארן‎) a ve svatých myriádách vyšel z pravice jeho zákon slavnosti pro ně. Dobrotivý otče! Jak nevýslovnou byla Tvá láska otcovská, jak neskonale velkou Tvá milost, že jsi nás září čistého náboženství osvítil a že jsi nám sdělil své oblažující božské naučení.

Pomocí Tvou kéž věrně setrvám při tomto učení, nad veškerou chválu vznešeném, a stále přidržím se přikázání v něm prohlášených, neboť přímé jsou rozkazy Hospodina, potěšujíce srdce; přikázání jeho jsou ryzí, osvěcujíce oči, aby rozeznaly pravdu a klam, právo a křivdu.

Pochválen budiž, Hospodine, panovníku světa, jenž zjevil jsi náboženství pravdivé, jímž účastnými stáváme se věčného života. Amen.