Přeskočit na obsah

Moderní básníci francouzští/Thyrsus

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Thyrsus
Podtitulek: Františku Lisztovi
Autor: Charles Baudelaire
Původní titulek: Le Thyrse
Zdroj: Moderní básníci francouzští. Praha : Jos. R. Vilímek, vyd. okolo 1893. s. 58–59.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Co je to thyrsus?

Ve smyslu morálním a poetickém je to odznak kněžský v ruce kněží neb kněžek oslavujících božství, jehož jsou vykladači a sluhy. Ve smyslu fysickém je to hůl, nic jiného než hůl, opora chmele, ochrana révy, suchá, tvrdá a přímá. Kolem této tyče v rozmarných svitcích těkají a pohrávají stonky a květy, jedny vlnivé, prchavé, jiné skloněné jak zvonky neb zvrácené číše. Užasná nádhera tryská z této směsi čar a barev něžných a zářivých! A neřekli byste, že čára křivá a závitková koří se čáře přímé a tančí kolem ní v němém zbožňování? Neřekli byste, že všecky tyto delikátní korunky a kalichy, výbuchy vůně a barev provozují mystické fandango kolem hieratické té hole? A kdo jest tak nerozumný smrtelník, jenž odvážil by se rozhodnouti, zda květy a úponky stvořeny jsou pro tu hůl, aneb zda ta hůl jest pouze záminkou, by krása úponků a květů lépe vynikla?

Thyrsus jest representací vašeho úžasného dualismu, mohutný a ctěný mistře, drahý Bacchante mystické a vášnivé krásy! Nikdy šílící nymfa pod jhem nezdolného Baccha netřásla tak svým thyrsem nad hlavami svých třeštících družek s takovou energií a s takými rozmary, jak vy proháníte svého genia nad srdci svých bratří!

Hůl, to je vaše vůle přímá, pevná a nezdolná; květy, toť procházka vaší fantasie kolem vaší vůle; toť ženský živel vykonávající kolem mužského živlu své zázračné pirouetty! Čára přímá a čára v arabesce, úmysl a výraz, příkrost vůle, ohybnost slova, jednota cíle, různost prostředků, všemohoucí a nedělitelná směs genia — ký analytik bude míti tak bídnou odvahu, že je oddělí a rozliší od sebe?

Drahý Liszte! Skrze mlhy, přes řeky a města, kde piana zpívají vaši slávu, kde tiskárny tlumočí vaši moudrost, kdekoliv jste, na každém místě ať v lesku věčného města, aneb v mlhách kraje snílků, jichž těšitelem jest Gambrinus, ať improvizujete zpěvy rozkoše neb nevýslovné bolesti neb svěřujete papíru své bizarní meditace, pěvče Rozkoše a věčných Úzkostí, filosofe, básníku a umělče, já vás pozdravuji v nesmrtelnosti!