Mariánské Lázně – Perla světových lázní/Všeobecné pokyny pro lázeňského hosta

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Všeobecné pokyny pro lázeňského hosta
Podtitulek: Perla světových lázní
Autor: neuveden
Zdroj: Mariánské Lázně – Perla světových lázní. Mariánské Lázně : Úřední lázeňská správa v Mariánských Lázních, 1927. S. 15–20.
Digitální knihovna MKP
Licence: PD anon 70
Index stran
3. VŠEOBECNÉ POKYNY PRO LÁZEŇSKÉHO HOSTA.

Lázeňský host, přicházející po prvé do Mariánských Lázní, nechť laskavě věnuje svou pozornost následujícímu:

Mimo velký počet pohodlně zařízených hotelů a pensionátů má vlastní Lázeňská Správa řadu domů s komfortně i skrovněji zařízenými pokoji. Pro vážně nemocné doporučují se zvláště domy: „Ústřední Lázně“ a „Nové Lázně“, ve kterých jsou léčivé koupele a kde není vyšších cen než v ostatních domech.

Když se lázeňský host ubytoval, budiž nejbližší jeho cesta k lékaři. Počet lékařů, provozujících praksi za sezony, jest velmi značný a jsou zde odborníci pro všechny nemoce. Kdo není přikázán již k určitému lékaři, může sobě, maje seznam lékařů po ruce (viz kapitolu 15. tohoto průvodce), lehce vhodného vyvoliti. Podniknouti vážnou léčbu bez lékařské porady se nedoporučuje. Mariánsko-Lázeňské prameny nejsou nevinné vody, nýbrž silně působící léky. Jediný, kdo může tedy odborně poraditi přiměřenou léčbu, jest zdejší lékař. Proto také — a to opět v nejvlastnějším zdravotním zájmu hostově! — nejsou poskytovány léčebné lázně (přírodní uhličité, ocelité, plynové a slatinné lázně) bez lékařského předpisu.

Lázeňští hosté z ciziny t. j. všichni návštěvníci Mariánských Lázní, kteří mají své trvalé sídlo mimo hranice československého státu, račte věnovati pozornost následujícím řádkám:
Lázeňská Promenáda u Ferdinandova Pramene.

Každý cizinec potřebuje dnes pro svůj příjezd cestovní pas, opatřený od nejbližšího československého konsulátu visem, které se udílí beze všech potíží. Zvláštního cestovního povolení, lékařského vysvědčení a pod. není třeba. Československé zastupitelské úřady jsou v hlavních městech všech evropských a mimoevropských států; Lázeňská Správa v budově „Zřídelní Inspekce“, podá ochotně veškeré bližší informace.

Přímé jízdní lístky do Mariánských Lázní lze koupiti ve všech větších místech pevniny, rovněž tak je možno přímo zaslati zavazadla, pokud jich cestující nepřiváží v železničním oddělení s sebou. Celní úřední revise zavazadel koná se na cestě do Mariánských Lázní hlavně v následujících pohraničního místech: v Chebu pro
Hlavní třída se sady.
příjezd z Francie a Italie přes Německo (na trati Mnichov-Řezno-Wiesau nebo Stuttgart-Norimberk-Městýs-Redvice), v Aši pro příjezd z Německa přes Plavno (ze severního Německa, Berlína, severních zemí atd.) a v Děčíně-Podmoklech pro příjezd ze Saska, středního Německa a Slezska. Přes Rakousko přijíždějící hosté, zvláště balkánští, podrobují se celní revisi v Českých Velenicích, cestují-li přes Vídeň, a v Summeravě, příp. v Horním Dvořišti, přijíždějí-li přes Linec. Pro cestující z Polska přicházejí v úvahu jako hlavní města přestupu přes hranice: Bohumín, Petrovice a Český Těšín, pro Uhersko, nevede-li cesta přes Rakousko: Bratislava, Komárno, Szob a Čop, pro Rumunsko: Királyhaza-Halmai. Při odjezdu z Mariánských Lázní může býti předsevzata československá, německá a rakouská celní revise též již u příslušných celních odboček v Mariánských Lázních. Lázenští hosté požívají při zpáteční cestě 50% slevy jízdného na všech tratích československých státních drah, zdrží-li se v Mariánských Lázní alespoň 10 dní.

Pasová revise koná se v každém případě v udané pohraniční stanici způsobem nanejvýš blahovolným. Budiž ještě připomenuto, že doba pobytu v Mariánských Lázních není časově obmezena; prodloužení pobytu přes dobu visem stanovenou děje se bez průtahu přihláškou u Státního Policejního Komisariátu v Mariánských Lázních. Z cizozemských pasových míst dlužno jmenovati polský a španělský konsulát v Mariánských Lázních; říšsko-německá úřadovna pro pasy jest v blízkém Chebu, Cizozemská zastupitelství ostatních států mají své úřední sídlo v hlavním městě Praze, visa, případně snad potřebná, obstarávají Mariánsko-Lázeňské cestovní kanceláře a banky v době nejkratší.


Cestovní kanceláře.

Československá cestovní a dopravní kancelář „Čedok“ telef. č. 200, Schillerovo náměstí, vydává přímé jízdní lístky do všech větších stanic tu- i cizozemska, lístky pro spací vozy, lodní lístky, okrušní lístky do všech států. Rychlé obstarání pasových vis. Prodloužení, změny a vystavení nových cizozemských pasů. Vydávání pojistek k pojištění zavazadel a proti úrazu na cestě. Směnárna, výplata pověřovacích listů. Prodej jízdních řádů, cestovní literatury, map atd. V sousedících místnostech zasílatelské firmy Jindřich Bär se vypravují na dráhu a vyclívají podaná zavazadla a podatelé obdrží ihned průvodní nákladní list. Doprava zásilek všeho druhu, automobilní dopravy atd. Přivážení zavazadel z nádraží do města a zpět.

Stingl a spol., dům „Merkur“, naproti Křížovému Prameni, jednatelství firem Thom. Cook & Sohn a Schenkter a spol.

Banky a směnárny.
 1. Všeobecná Česká Bankovní Jednota dům “Sonne”.
 2. Anglo-českoslov. banka, dům „Lucker“, hlavní třída.
 3. Česká banka Union, dům „Hamburg“, hlavní třída.
 4. Česká eskomptní banka, dům „Eiche“.
 5. Deutsche Agrar- und Industriebank, dům „Astoria“, Schillerovo nám.

Schillerovo Náměstí.
 1. Deutsche Gewerbliche Volksbank, Městský Dům, I. posch., a dům „Sanssouci“, hlavní třída.
 2. Kreditanstalt der Deutschen, „Anglický dvůr“, hlavní třída.
 3. Mariánsko-Lázeňská městská spořitelna, Městský Dům, příz. vlevo.
 4. Marienbader Spar- und Vorschussverein, Městský Dům, zadní budova.
 5. Bankovní směnárenský závod Max Fischer, dům „Fortuna“, třída prof. Kische a Dolní Kolonáda 25.
 6. Stingl a spol, „Merkur“.