Mariánské Lázně – Perla světových lázní/Lázně a léčebné ústavy

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Lázně a léčebné ústavy
Podtitulek: Perla světových lázní
Autor: neuveden
Zdroj: Mariánské Lázně – Perla světových lázní. Mariánské Lázně : Úřední lázeňská správa v Mariánských Lázních, 1927. S. 20–27.
Digitální knihovna MKP
Licence: PD anon 70
Index stran
Ústřední Lázně.
6. LÁZNĚ A LÉČEBNÉ ÚSTAVY.

Ve třech velikých, všemi hygienickými vymoženostmi a veškerým pohodlím vybavených lázeňských ústavech, a to v Ústředních Lázních, Nových Slatinných Lázních a v Nových Lázních, používá se toliko léčebných lázní s přírodní kyselinou a železitosirnatých slatinných lázní z železité minerální slatiny z vlastních Mariánsko-Lázeňských slatinišť.

I. Ústřední Lázně.
Jako první a největší lázeňská budova v Mariánských Lázních vzrostly tyto lázně mnohými pře- a přístavbami jakož i vnitřním uspořádáním, zvláště pak přístavbou několika poschodí na přední hlavní budově r. 1892, jakož i postavením dvou nových pobočných
Zřídlo Ferdinandova Pramene.
lázeňských budov u Mariina Pramene (se 72 koupelnami a 5 velkými lehárnami pro pány a dámy zařízenými pro dodatečné pocení po lázni), na ústav odpovídající požadavkům doby.
V Ústředních Lázních jsou soustředěny:
  1. Přírodní uhličité minerální lázně z Mariina Pramene (kategorie I a II) s 80 koupelnami a 85 vanami.
  2. Přírodní uhličité minerální lázně z Rudolfova Pramene a příbuzných (kategorie III) s 35 koupelnami a 36 vanami.
  3. Přírodní slatinné lázně (úplné a částečné), jakož i slatinné zábaly a slatinné obklady se 65 koupelnami, vedle 69 van pro slatinu a 69 van očistné koupele; zde je též zvláštní oddělené pro slatinné obklady, částečné lázně rukou a nohou (10 kabin) a konečně 4 komfortní lehárny pro pány a dámy k dodatečnému pocení po koupeli.

Mimo to jsou ve velikém lázeňském dvoře plynové lázně, v nichž se používá uhličitého, přímo ze země unikajícího plynu k tak zvaným suchým plynovým lázním.

V Ústředních Lázních je tedy úhrnem: 115 koupelen se 121 vanou pro uhličité minerální lázně I, II, III, a 75 koupelen se 72 vanami pro všechny druhy úplných a částečných slatinných lázní, dále slatinné zábaly a obklady.

Tři horní, elektrickými osobními výtahy spojená poschodí hlavní budovy Ústředních Lázní obsahují 120 elegantně zařízených obytných místností pro ony lázeňské hosty, kteří chtějí k většímu svému pohodlí prováděti lázeňskou léčbu zároveň v domě.

II. Nové Slatinné Lázně.

V nejbližším sousedství Ústředních Lázní stojí „Nové Slatinné Lázně, zbudované v r. 1882. Mají ve zvýšeném přízemí 34 slatinných lázeňských oddělení, jež každé sestává ze šatny a vlastní koupelny; jsou tu celkem 22 koupelny I. třídy a 11 salonních koupelen, dále 1 koupelna přepychová a síň pro odpočinek.

V přízemí Nových Slatinných Lázní je zřízeno zvláštní oddělení pro léčbu studenou vodou pro pány, v němž se nachází mimo vstupní místnost s pokladnou, čekárna a šatna se 14 kabinami, z nichž každá obsahuje též lehátko k odpočinku. Je zde velký lázeňský sál s basénem studené vody a všemi potřebnými sprchami a přístroji, dále místnost s vanami pro celkové, poloviční i sedací koupele, místnost pro masáže i zábaly a jiné vodoléčebné procedury. Jest zde též zvláštní salonní koupelna pro jednotlivce, vybavená všemi balneotechnickými přístroji ku provádění hydrotherapeutických zákroků.

III. Nové Lázně.

Tato monumentální budova byla postavena v letech 1893—1896 ve slohu italské renaisance.

Nové Lázně, nejvýstavnější lázeňský ústav Mariánských Lázní, jest rozsáhlá, 120 m dlouhá a 60 m hluboká třípatrová budova, s nejmodernějším zařízením; jsou tu umístěny nejsilnější přírodní uhličité lázně různých kategorií III, IV, přírodní ocelité lázně V, a dále nádherné parní lázně a oddělení pro léčbu studenou vodou pro pány a dámy.

V hlavní ose střední části budovy se strany malebného sadového průčelí vede široké schodiště s přičleněným sloupovím k prostornému vestibulu, z něhož se vstupuje k pokladní místnosti a s obou stran ke dvěma nádherným čekárnám a sálům pro odpočinek. V hlavním průčelí jsou přidruženy k vestibulu dvě velkolepé přepychové lázeňské místnosti pro přírodní uhličité lázně III, IV, V, sestávající vždy z jednoho salonu pro odpočinek s loggií obrácenou k sadům, šatny a vlastní koupelny; vše je zařízeno a uspořádáno umělecky tak krásně, že se s podobnými místnostmi jiné lázeňské místo může sotva vykázati.

K přepychovým lázeňským místnostem druží se z části ve zvýšeném přízemí, z části v prvním poschodí, spojeném zdviží a dvěma schodišti, 55 koupelen I. třídy se 65 vanami pro uhličité minerální lázně z Rudolfova a příbuzných pramenů (kateg. III); dále přírodní uhličité minerální lázně z Ferdinandova Pramene (kateg. IV) se 47 koupelnami a 50 vanami a konečně přírodní železem nejbohatší uhličito-ocelité lázně z Ambrožova Pramene (kateg. V) se 41 koupelnou a 43 vanami. Je tudíž v Nových Lázních úhrnem k použití 156 koupelen se 172 vanami pro různé druhy v předu jmenovaných uhličitých minerálních lázní.

Přízemí ústavu obsahuje dvojí velkolepé parní lázně, od sebe zcela oddělené a opatřené vodoléčebnými odděleními pro pány a dámy; vchází se do nich zvláštním vestibulem.

Pánské parní lázně mají vestibul a čekárnu s pokladnou, velikou šatnu s 56 oddělenými kabinami k svlékání (v každé kabině je lehátko k odpočinku), zvláštní oddělení pro všechny druhy léčby studenou vodou, se sálem opatřeným všemi druhy sprch, dále vlastní místnosti parních lázní, seskupené kolem nádherné síně s mramorovým sloupovím. Tato síň, tvořící střed parních

Slatinné Lázně.
Partie z lázeňského parku.
lázní, je svou umělecky slohovou výstavbou architektonickou pozoruhodností veliké umělecké i hmotné ceny. V antickém tvaru starořímského dvojitého atria překlenuje tato síň s 18 monolity a 24 nástěnnými pilastry z barevného solnohradského a bílého karrarského mramoru dva basény se studenou a teplou vodou, vykládané jemně krášlenými dlaždicemi. Stěny síně jsou vesměs obloženy velikými deskami z leštěného karrarského a belgického mramoru. Jemně vykroužené oblouky sloupů nesou křížovou klenbu síně a vše je bohatě okrášleno uměleckými malbami. Velikými, jemně krášlenými okny vniká shora na obě basénové hladiny a do celé síně mírně tlumené světlo, podporující příjemnou náladu u návštěvníka, jenž přišel shlédnouti tuto jedinečně krásnou, umělecky vyzdobenou lázeňskou síň.

K této ústřední síni druží se dvojí římsko-irské (horkovzdušné) lázně a veliká síň se sprchami, tři místnosti s parou o zvýšené teplotě, síň pro masáže a komfortní sál pro odpočinek. Mimo tyto místnosti jsou k použití ještě oddělené salonní parní lázně pro jednotlivce se zvýšenými nároky, dále úpravna vlasů, místnosti pro prádlo a služebnictvo i toilety.

Zvláštní parní lázně pro dámy, rovněž se všeobecným oddělením a salonními lázněmi pro jednotlivé dámy, jsou stejně prostorově uspořádány a vypraveny jako parní lázně pro pány, jsou však o něco menší, přiměřeně odpovídajíce poměrům návštěvy. V bezprostředním spojení s parními lázněmi pro dámy je zvláštní oddělení pro dámy, ku provádění nejrůznějších vodoléčebných zákroků (léčba studenou vodou).

Ve zvýšeném přízemí hlavní budovy pro uhličité lázně jsou ještě elektrické světelné lázně a v prvním poschodí střední budovy inhalartlorium dra Bullinga se společným inhalačním salonem, v němž stojí řada jednotlivých přístrojů (thermovariátorů), jakož i se dvěma kabinami pro prostorovou inhalaci (Guttaferovy přístroje).

V 1. a 2. poschodí střední budovy hlavního průčelí je 12 elegantně zařízených obytných pokojů (s vyhlídkou do nádherných městských sadů) s loggiemi a velkou balkonovou terasou pro ony lázeňské hosty, kteří si přejí v domě prováděti lázeňskou léčbu a chtí zde zároveň i bydleti.