Mariánské Lázně – Perla světových lázní/Zřídelní pavilony a procházkové síně u léčebných pramenů

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Zřídelní pavilony a procházkové síně u léčebných pramenů
Podtitulek: Perla světových lázní
Autor: neuveden
Zdroj: Mariánské Lázně – Perla světových lázní. Mariánské Lázně : Úřední lázeňská správa v Mariánských Lázních, 1927. S. 20–27.
Digitální knihovna MKP
Licence: PD anon 70
Index stran

7. ZŘÍDELNÍ PAVILONY A PROCHÁZKOVÉ SÍNĚ U LÉČEBNÝCH PRAMENŮ.

K veřejným budovám léčebných lázní a lázeňských zařízení, které podléhají rovněž Ústřední Správě Lázní a pramenů, náležejí ještě tyto zřídelní pavilony a procházkové síně u různých léčebných pramenů:

1. Monumentální pavilon Křížovky, postavený r. 1818 v klasickém slohu (jonského uspořádání) romantické biedermeierové doby, se třemi sloupovými síněmi a kopulí nad samým pramenem, který byl v r. 1912—13 odborně zachycen, takže vyhovuje všem požadavkům moderní balneologie.

2. Velká koncertní a promenádní dvorana (kolonáda), družící se k pavilonu Křížového Pramene a postavená podél otevřené nádherné lázeňské promenády

Sprchy v parních lázních.
r. 1888—89, se zákoutím pro orchestr a s četnými obchody v nové a staré části. Ve středu velikého Promenádního náměstí stojí pomník o rozvoj Mariánských Lázní vysoce zasloužilého opata Karla Reitenbergra, postavený vděčnými občany Mariánských Lázní r. 1879.

3. Sloupová síň Ferdinandova a Rudolfova Pramene (pitná léčba) s koncertním pavilonem na konci Promenádního náměstí, blízko katolického chrámu, v římsko-korintském slohu s kruhovou stavbou a kopulí, byla zřízena r. 1872.

4. Zřídelní dům Mariina Pramene. Mezi Ústředními Lázněmi a Novými Slatinnými Lázněmi nalézá se přírodní 3 metry hluboká a nanejvýš zajímavá nádrž pramene v rozloze 250 metrů s postranní galerií pro návštěvníky. Na sta vývěrů přírodní kyseliny uhličité uniká v této mocné zřídelní nádrži ze žulového dna, a živé kloktání a víření vody, tím způsobené, skýtá nevšedně krásnou přírodní podívanou. Hladina vodní je stále pokryta vrstvou kyseliny uhličité, vysokou 40 až

Parní lázně: Kabiny k svlékání.
60 cm. Shlédnouti tuto zvláštní pozoruhodnost je každému a kdykoli volno.

5. Zřídelní síň Lesního Pramene byla postavena r. 1869 ve slohu renesančním, s postranními sloupovými arkádami a střední kopulí, naproti hudebnímu pavilonu pro letní polední koncerty lázeňského orchestru. Nachází se v idylické poloze uprostřed hlubokého smrkového lesa.

6. Pavilon Alfredova a Alexandřina pramene v sadech dolní části města.

7. Imposantní procházková síň u nejmohutnějšího pramene Mariánských Lázní Ferdinandky (zřídlo) v jižní oblasti města, monumentální sloupová síň s kruhovou stavbou a plochou kopulovitou střechou, byla postavena r. 1827 ve slohu řecko-dorském. Přičleněna je k ní strojovna výtláčného zařízení, jímž se přivádí též minerální voda nových, r. 1925 navrtaných pramenů Ferdinandova zřídla do Nových Lázní a též k místům pro pití v promenádní síni u katolického chrámu.

8. Malebný pavilon Rudolfova Pramene, pod Ferdinandovým Pramenem, provedený r. 1902 ve slohu dřevěné švýcarské architektury. Nedaleko nachází se podzemní sběrný reservoir Rudolfova a Pottského Pramene s elektricky poháněným strojním výtlačným zařízením k vedení těchto uhličitých vod pro účely lázeňské do Nových a Ústředních Lázní.

9. Zřídelní dům Pramene „Excelsior“ (dřívejšího „prelátského pramene“) v malebném Pottském údolí, kde se nachází ještě 7 jiných na kyselinu uhličitou bohatých nově zachycených pramenů, uvedených u Rudolfova Pramene.

10. Malý pavilon pramene ve slatiništi, stojí na severním okraji rozsáhlého a velmi zajímavého Mariánsko-Lázeňského slatiniště, uprostřed hlubokého lesa, západně od hřbitova.

11. V nerozlučné balneotechnické souvislosti s uvedenými léčivými prameny je rozsáhlá sít potrubí oněch pramenů, jichž minerálních vod užívá se k přpravě přírodních uhličitých lázní (kateg. I-V) v Nových a Ústředních Lázních, za kterýmž účelem jsou prameny vedeny do velikých podzemních, neprůdyšně zavřených sběrných reservoirů v blízkosti lázeňských ústavů.