Lidoví zpěváci na Prácheňsku/Koledníci

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Koledníci
Autor:
Krátký popis: vánoční koleda
Zdroj: Lidoví zpěváci na Prácheňsku, č. 138
Vydáno: Praha: Panton 1979
Licence: PD traditional
Související: Prácheňský zpěvník/Koledníci, o půlnoci
Zapsáno podle provedení Františky Haisové

\relative a {
 \clef "treble_8"
 \key f \major
 \time 2/4
 a8 c c bes a c c bes c4 a8 a g g f4
 c'4 a8 a g g f4
 a8 c c bes a c c bes c4 a8 a g g f4
 c'4 a8 a g g f4 c'4 a8 a g g f4
 g8 g a a g g a a c c a a g g f4
 a8 c c bes a c c bes c c a8 a g g f4
 a8 c c bes a c c bes c c a8 a g g f4
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Ko -- led -- ní -- ci, o půl -- no -- ci
 co chce -- te u dvo -- ra
 Štěd -- rý -- ho ve -- če -- ra?
 Pa -- ní -- má -- ma štěd -- rá by -- la,
 stá -- ti nám ne -- da -- la.
 Vstaň, dce -- ro, na -- ho -- ru,
 dej jim tu ko -- le -- du,
 po vo -- říš -- ku, po jab -- líč -- ku,
 po ši -- ro -- kým to -- la -- ru.
 Dce -- ra vsta -- la, po -- sko -- či -- la,
 da -- la jim tu ko -- le -- du,
 po vo -- říš -- ku, po jab -- líč -- ku,
 po ši -- ro -- kým to -- la -- ru.
}

Koledníci, o půlnoci
co chcete u dvora
Štědrýho večera?
Panímáma štědrá byla,
státi nám nedala.

Vstaň, dcero, nahoru,
dej jim tu koledu,
po voříšku, po jablíčku,
po širokým tolaru.

Dcera vstala, poskočila,
dala jim tu koledu,
po voříšku, po jablíčku,
po širokým tolaru.