Lidoví zpěváci na Prácheňsku/Koleda, koleda (1)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Koleda, koleda
Autor:
Krátký popis: vánoční koleda
Zdroj: Lidoví zpěváci na Prácheňsku, č. 141
Vydáno: Praha: Panton 1979
Licence: PD traditional
Související:
Zapsáno podle provedení Teresie Masákové

\relative g' {
 \clef treble
 \key c \major
 \time 2/4
 \autoBeamOff
 \times 2/3 {g8 g g} \times 2/3 {g g g} a4 g
 \times 2/3 {g8 f f} f f g4 f
 g8 g g g a4 g f8 f f f g4 f
 f8 a a f e g g e d e f e d4 c
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Ko -- le -- da, ko -- le -- da, míš -- ku,
 dej -- te nám po vo -- říš -- ku,
 jest -- li nám ne -- dá -- te,
 tak se po -- dí -- vá -- te,
 všech -- ny hrn -- ky vám roz -- bí -- jem,
 co v_po -- li -- ci má -- te.
}

Koleda, koleda, míšku,
dejte nám po voříšku,
jestli nám nedáte,
tak se podíváte,
všechny hrnky vám rozbíjem,
co v polici máte.