Lidoví zpěváci na Prácheňsku/Koleda, koleda (2)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Koleda, koleda
Autor:
Krátký popis: vánoční koleda
Zdroj: Lidoví zpěváci na Prácheňsku, č. 141
Vydáno: Praha: Panton 1979
Licence: PD traditional
Související: Koleda, koleda (1)
Zapsáno podle provedení Antonie Kovaříkové

\relative g' {
 \clef treble
 \key c \major
 \time 2/4
 \autoBeamOff
 \times 2/3 {g8 g g} \times 2/3 {g g g} c c g4 e8 e e g f f e4
 g8 g g g c4 g g8 g g g g4 e
 \bar "||"
 \repeat volta 2 {f8 a a f e g g e d e f g}
 \alternative{{a4 g}{f e}}
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Ko -- le -- da, ko -- le -- da, Štěd -- rý den,
 dej vám Pám -- bu dob -- rý den,
 pa -- ní -- má -- mo hez -- ká,
 kde je ja -- ká hous -- ka,
 ať je tvr -- dá ne -- bo měk -- ká,
 však o -- na se schrou -- stá,
 schrou -- stá.
}

Koleda, koleda, Štědrý den,
dej vám Pámbu dobrý den,
panímámo hezká,
kde je jaká houska,
ať je tvrdá nebo měkká,
však ona se schroustá.