Prácheňský zpěvník/Koleda, koleda míšku

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative g' {
 \key c \major
 \time 2/4
 \autoBeamOff
 \times 2/3 {g8 g g g g g} c4 g \times 2/3 {g8 g g g g g} c4 g
 \times 2/3 {g8 g g} \times 4/5 {g16 g g g g} c4 g
 \times 4/5 {g16 g g g g} g16 g g g c4 g
 \bar "|." 
 }
\addlyrics {
 Ko -- le -- da, ko -- le -- da míš -- ku,
 dej -- te nám po _ o -- říš -- ku:
 jest -- li nám ne -- dá -- te po o -- říš -- ku,
 u -- dě -- lá -- me vám dír -- ku do ko -- žíš -- ku!
 }

1. Koleda, koleda míšku,
dejte nám po oříšku:
jestli nám nedáte po oříšku,
uděláme vám dírku do kožíšku!

2. Koleda, koleda ďubce,
dejte nám po měchurce:
jestli nám nedáte po měchurce,
vytáhneme vám maso z hrnce!

Rosalie Staňková, Paračov, *1853, †1940