Prácheňský zpěvník/Koleda, koleda o svátcích

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative c'' {
 \key f \major
 \time 2/4
 \autoBeamOff
 \times 2/3 {c8 c c} \times 2/3 {bes bes bes} a a g4
 c8 c bes bes a a g4
 a8 a a g a bes c r
 d d c bes c bes a r
 \bar "|." 
 }
\addlyrics {
Ko -- le -- da, ko -- le -- da o svát -- cích,
tá -- ta má -- mu vy -- plá -- cí;
do -- bře, do -- bře, do -- bře tak
proč ne -- chtě -- la po -- slou -- chat!
 }

Koleda, koleda o svátcích,
táta mámu vyplácí;
dobře, dobře, dobře tak —
proč nechtěla poslouchat!

Marie Jandová, Paračov, *1900,
(pís. po matce)