Komunistický manifest/Úvod

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Úvod
Autor: Karl Marx a Friedrich Engels
Zdroj: MARX, Karel a ENGELS, Bedřich. Komunistický manifest. Praha: nákladem časopisu Zář, 1898. s. 15.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: August Radimský
Licence překlad: PD old 70

Strašidlo bloudí Evropou — strašidlo komunismu. Veškeré mocnosti staré Evropy spojily se k svorné štvanici na toto strašidlo, papež a car, Metternich a Guizot, francouzští radikálové a němečtí policisté.

Najdeme oposiční stranu, kterouž by nebyli vládnoucí protivníci prohlásili za komunistickou? Najdeme oposiční stranu, která by nebyla svým pokročilejším oposičníkům, anebo svým zpátečnickým protivníkům vrhla v tvář potupnou přezdívku komunismu?

Dvojí vychází z tohoto fakta najevo: Komunismus se stal ode všech evropských mocností uznanou mocí. Jest svrchovaný čas, aby komunisté svůj názor, své záměry a své tendence objasnili před celým světem, a aby proti báchorce o strašidle komunistickém postavili manifest strany komunistické.

Za tím účelem shromáždili se komunisté nejrůznějších národností v Londýně a vypracovali následující manifest, který bude v jazyku anglickém, francouzském, německém, vlašském, flamském a dánském uveřejněn.