Přeskočit na obsah

Diskuse k šabloně:TextinfoJura

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
Přidat téma
Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny

Dokumentace[editovat]

Další podrobnosti k právním textům viz i Wikiprojekt Právo.

Copy & Paste[editovat]

následující kód je možno zkopírovat a vložit na příslušnou stránku.

{{TextinfoJura
 | TITULEK = 
 | PODTITULEK = 
 | DALŠÍ_ÚDAJE = 
 | AUTOR = 
 | PRÁVNÍ_OBLAST = 
 | PLATNOST_KDE = 
 | PŮVODNÍ_ZNĚNÍ = 
 | ZDROJ = 
 | ÚČINNOST_OD = 
 | TOTO_ZNĚNÍ = 
 | ZDROJ_TOTO_ZNĚNÍ = 
 | LICENCE = 
 | DALŠÍ_NOVELIZACE = 
 | ORIGINAL = 
 | ZDROJORIG = 
 | PŘELOŽIL = 
 | LICENCE-PŘEKLAD = 
 | JINÉ = 
 | SOUVISEJÍCÍ = 
 | IMAGE = 
 | POPISEK-IMAGE = 
 | WIKIPEDIA = 
 | WIKIPEDIA-DALŠÍ = 
}}

Použití[editovat]

Šablona TextinfoJura slouží zveřejnění různých údajů u právních textů jako jsou zákony České republiky (a předchozích státních útvarů), zákony jiných zemí a mezinárodní smlouvy. Rozsudky a podobné se oproti tomu považují za normální text.

Výše zveřejněnou šablonu se všemi parametry je možno zkopírovat a vložit nahoru do příslušného článku. Tato šablona by se měla nacházet u všech zmíněných dokumentů.

V jiných textech se používá šablona Textinfo.

Dokumentace / Návod k použití[editovat]

Šablona je koncipována tak, že výsledek ukazuje jen ty parametry, které byly vyplněny. Zde existují následující tři výjimky: Titulek, Zdroj a Licence - tyto řádky budou ukázány vždy i když nejsou vyplněné.

Při vyplňování jednotlivých řádků je text automaticky lámán, je-li delší než nastavená šířka; v případě, že má být lámáno jinak (manuelně), není možno používat obyklého returnu, ale buď syntaxe <br> nebo alternativně spojení slov pomocí <&nbsp ;>.

Poznámky k parametrům[editovat]

 • TITULEK – celý titulek zákona
 • PODTITULEK – existuje-li
 • DALŠÍ_ÚDAJE – je-li zapotřebí
 • AUTOR – zůstane s největší pravděpodobností nevyplněno, ve výjimečných a oprávněných případech lze zanést jméno instituce apod.
 • PRÁVNÍ_OBLAST – zde se vyplní ústavní zákon, trestní řád, pracovní právo apod., ovšem v případě pochyb lze nechat prázdné
 • PLATNOST – platnost kde: území, byl či je zákon platný; zde je nutno rozlišovat mezi státními celky jako ČR, ČSSR, ČSFR, Československo (resp. i Slovensko), to samé pak i v případě Německa; v případě nejasnosti lze nechat nevyplněno
 • PŮVODNÍ_ZNĚNÍ – tedy první zveřejnění zákona, formou 00/0000 sb., Vyhláška MVČR atd.
 • ZDROJ – místo, ze kterého byl text převzat, tedy publikace nebo internetová adresa
Je ovšem nutno klást důraz na velice krátké údaje, které se mají zobrazit; u webových odkazů je nutno za svislou rourou zkrátit na minimum (celý odkaz se tím ukryje), u publikací jen krátký název či ISBN, ostatek pak do redakční poznámky
 • ÚČINNOST_OD – datum nabytí účinnosti
 • TOTO_ZNĚNÍ – poslední zde zapracovaná novelizace (opět formou 00/0000 Sb. atd.), tedy číslo sborníku tohoto znění
 • ZDROJ_TOTO_ZNĚNÍ – místo (zdroj), odkud byla tato novelizace převzata
 • LICENCE – licence tohoto textu, použijte některé z definovaných označení
 • DALŠÍ_NOVELIZACE - novelizace, které existují, avšak nejsou zde zpracovány
pokud možno číslem sborníku; nejlépe jako odkaz na (internetový) zdroj (číslo sborníku pak za svislítkem), v komplikovaných případech pak formou redakčních poznámek
 • ORIGINAL – pouze u přeložených textů: původní název
 • ZDROJORIG – zdroj cizojazyčné verze
 • PŘELOŽIL – překladatel (pokud se nejedná o úřední překlad)
 • LICENCE-PŘEKLAD – licence překladu (pokud se nejedná o úřední překlad)
 • SOUVISEJÍCÍ - pokud je skutečně nezbytné odkázat na jinou těsně související stránku na českých Wikizdrojích (novelizace, annotace ap.), patří odkaz sem
 • JINÉ - v této řádce je možno dle potřeby uvést další údaje, které zde nejsou uvedeny. Tento řádek se táhne přes celou šíři tabulky
 • IMAGE – pouze vhodné obrázky
Možnost převzetí obrázku (v úvahu přicházejí skenované ukázky historických zákonů a pod.); soubor se uvádí bez kódů Image: resp. Soubor:, také bez hranatých závorek, ale s příslušnou extension (png. jpg atd.); je nutno dbát licenčních pravidel
 • POPISEK-IMAGE – příslušný popisek obrázku
 • WIKIPEDIA - v této řádce se zanese název článku v české Wikipedii, ke kterému tento dokument patří (název se píše bez hranatých závorek)
 • WIKIPEDIA-DALŠÍ - pomocný parametr pro další odkazy
Pokud je nutno uvést víc než jeden článek v české wikipedii, na který se zde uvedený text vztahuje; zde se uvedou další články v české Wikipedii, ovšem je nutno
 1. uvedené stránky dát do hranatých závorek
 2. ručně doplnit w: jako odkaz na českou Wikipedii (přičemž, aby bylo skryto ono „w“:, je nutno název ještě jednou za vloženou rourou opakovat)
 3. v případě dalších odkazů (tedy více než dva) pak řádky oddělit pomocí syntaxe <br>


Parametry u zákonů jiných států a mezinárodních smluv[editovat]

Zákony jiných států a mezinárodní smlouvy mají na českých Wikizdrojích místo pouze za předpokladu, že jejich text existuje v češtině (a byl uveřejněn ve Sborníku zákonů, resp. Sborníku mezinárodních smluv). V tomto případě je vhodné učinit odkazy na původní znění (původní titulek, odkaz na zdroj) a na překladatele (s údajem o licenci). Jedná se o tyto parametry:

 • ORIGINAL=
 • ZDROJORIG=
 • PŘELOŽIL=
 • LICENCE-PŘEKLAD=

Změny šablony[editovat]

Viz i poznámku na stránce Šablona diskuse:Textinfo

 • Tato šablona byla 28.9.2006 po druhé přepracována. Předešlá změna (vložení Šablona:LicenceX do parametru Licence) byla provedena botem 14.9.2006
 • 11.10.2006 došlo pomocí bota k nahrazení boxu Textinfo boxem TextinfoJura ve všech právnických článcích, které ještě obsahovaly šablonu Textinfo; došlo přitom k tomu, že nově obsažené parametry byly do šablony dodány v druhém průběhu změny a na některých stránkách mají jiné pořadí než šablona samotná. (-jkb- 12:39, 12. 10. 2006 (UTC))

Diskuse[editovat]

Nevhodné použití class="hiddenStructure"[editovat]

Používání class="hiddenStructure" je zastaralé (byla to jen berlička) a z faktického hlediska i nesprávné - "skryté" věci jsou stejně přístupné. Místo toho je třeba udělat ekvivalentní řešení pomocí funkcí parseru. Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 23:58, 5. 1. 2007 (UTC)