Wikizdroje:Wikiprojekt Právo

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Název projektu: Wikiprojekt Právo

Založeno: 05.07.2006

Cíl projektu: Tento projekt by měl vyjasnit všechny otázky, spojené s články z oblsti práva, zejména pak:

 • kategorizace článků
 • jaké údaje jsou zapotřebí
 • vybavení stránek šablonami
 • jak zacházet s extrémně dlouhými texty
 • jak stránky pojmenovat (problém dlouhých názvů), přesměrování
 • jak pojmenovat a dát v souvislost různá znění resp. novelizace jednoho a téhož zákona

a další...

Na této stránce budou postupně zveřejněny výsledky diskuse, probíhající na diskusní stránce tohoto projektu.

Projekt s podobným cílem:


Pojmenování článků[editovat]

Jako zásada platí: články mají mít jméno dokumentu. V jistých případech však existují zákony resp. smlouvy s extrémně dlouhým jménem; takové názvy, jdoucí přes více než jeden řádek jsou graficky nepřijatelná. V takových případech je účelné pojmenovat stránku výstižným krátkým názvem. jako příklad může sloužit

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

který se zde jmenuje

Autorský zákon.

Celý, tedy dlouhý název zákona pak ovšem musí být uveden v infoboxu v řádce Titulek.

Redirecty (přesměrování)[editovat]

Podle diskuse na stránce Wikizdroje:Vzhled a styl#Redirecty (přesměrování) se vytváření mnoha redirectů nedoporučuje, v případě různých zákonů, smluv a jiných vyhlášek v oblasti práva jsou však doporučitelné jako redirecty z čísla zákonu atp. na dokument. Jde o to, že hledání takových textů podle jejich čísla ve sbírce nevykazuje vždy uspokojivé výsledky. Jejich vyhledávání podle čísla Sbírky je však velmi myslitelné.

Při založení nové stránky s nějakým zákonem, smlouvou, vyhláškou atp. se proto doporučuje založit současně dva redirecty, a sice jednou z čísla samotného a jednou z čísla + dodatku pramene, tedy např. Sbírky, t. zn. z

00/0000 a 00/0000 Sb.
Zvláštní případy
 • různé vyhlášky se nenacházejí ve Sbírce zákonů, ale v jiných seznamech (jako např. Vyhláška ministerstva ...) - zde je nutno postupovat analogicky
 • dojde-li k nepravděpodobné situaci, že to samé číslo je obsaženo jak ve Sbírce tak i v jiném prameni, bude nejlepší řešit situaci rozcestníkem

Znění, aktuálnost[editovat]

Oproti německé Wikisource, která se rozhodla zveřejňovat pouze zákony vyšlé před rokem 1950 (důvod: problémy s aktualizací), jsme toho názoru, že jako materiál s přeci jen jistou informační hodnotou by zde zákony měly být, zejména pokud se vztahují k tomu kterému článku na české Wikipedii. Přirozeně se nepovede vždy každý zákon aktualizovat o každou změnu a novelizaci, o tom však čtenáře informujeme (tlačítko i v infoboxu vede na upozornění).

V infoboxu pak musí být jednoznačně uvedeno, o jakou verzi se jedná (tedy včetně až které změny nebo novelizace), v případě, že existují pak i pozdější, je vhodné na ni upozornit (možno i v poznámkovém aparátě).

Dělení dokumentů[editovat]

Některé zákony, smlouvy ap. se skládají jako by ze dvou částí - viz např. Dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy a Statut Mezinárodního vojenského soudního dvora, kde „Statut...“ je součástí „Dohody“. Ve sborníku jsou oba texty zveřejněny společně, stejně jako v jiných případech různé přílohy ap., které však mohou mít význam i pro jiná témata na Wikipedii.

Někdy se však u prvé části jedná pouze o nic neříkající úvod, jímž se pouze navozuje následující text (tak např. mezinárodní smlouva je uvedena prohlášením ministerstva zahraničí, že smlouva byla převzata).

Ve všech takových případech je nutno individuálně rozhodovat, jako budou takové texty zveřejněny na Wikisource. Vyjít je možno z těchto řešení:

 • oba texty zde budou dohromady, pokud bude výsledek přehledný
 • jedná-li se u první částí pouze o marginální úvod, je možno tento krátký text umístit v redakční poznámce (viz např. Kosmická smlouva)
 • jedná-li se spíše o dva více méně samostatné celky (jako v hořejším případě), je možné také rozdělení textu na dvě stránky, což je na každé stránce dokumentováno buď redakční poznámkou nebo poznámkou v parametru „Jiné“ v infoboxu ap.

V případě, že zákon (smlouva a obdobné texty z oblasti práva) budou rozděleny na dvě (či více) části, se na stránku vkládá kategorie Kategorie:Zákon část.

Podívejte se též na[editovat]