Přeskočit na obsah

Capella regia musicalis

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Capella regia musicalis
Podtitulek: Kaple královská zpěvní a muzikální
Autor: sestavil a svými písněmi obohatil: Václav Karel Holan Rovenský
Zdroj: HOLAN ROVENSKÝ, VÁCLAV KAREL. Capella regia musicalis. Staré Město pražské: Jiří Laboun, 1693.
Manuscriptorium.
Vydáno: 1693
Licence: PD old 70

Capella Regia Musicalis.
Kaple královská

zpěvní a muzikální v řeči a v jazyku českém svatováclavském někdy od Otce vlasti slavné a svaté paměti.

Na Hradě pražském často zvučně a hlučně držaná;
Od samých nebešťanův svatých Božích a patronův českých králi Vladislavovi nočního času na modlitbách bdícímu skroušeně a pohnutedlně opakovaná, když z stanův a hrobův svých na to se divajicímu podivně vstávali a s procesím od hrobu svatého Víta do kaple sv. Václava svíčkami rozsvícenými pěkným pořádkem kráčeli společně zpívajíce. Isti sunt sancti qui pro Testamento DEI sua corpora tradiderunt. Titoť jsou svatí jenž pro zákon Boží své těla vynaložili. Což se podnes v kostele hlavním sv. Víta ráno po primě breviáře neb hodinkách kněžských na každý den od vikařův a žákovstva pobožně a pamětně obnovuje.

To jest:

Kancionál

a

kniha zpěvní

Na všechny svátky a slavnosti vejroční
Nyní v nově vydaná:
S obvzláštním povolením, potvrzením a schválením;
vysoce Osvíc[eného] a Nejdůstojnějšího knížete Pána, Pána Jana Fridricha arcibiskupa pražského Svaté římské říše knížete a hraběte z Valdštejna ec. ec.

Od
Václava Karla Holana Rovenskýho, vejhradního kostela vyšehradského kapelmistra.

Vytištěn v Starem Městě pražském v Velké Karlově koleji u Jiřího Labouna, Léta od Porodu Panenského 1693.[red 1]

Obsah (neúplný, výběr)[editovat]

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Transkripce provedena na základě doporučení uvedeného v článku Zásady transkripce českých textů z barokní doby od Josefa Vintra na stránkách Vokabuláře webového. [[1]]