Kde tak rychle jdeme

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Kde tak rychle jdeme
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj: HOLAN ROVENSKÝ, Václav Karel. Capella regia musicalis. Staré Město pražské: Jiří Laboun, 1693. S. XXXIII. Dostupné online.
Vydáno: 1693
Licence: PD old 70
Související: Capella regia musicalis

\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new Voice = "C.I." \relative c'' {
 \hide Staff.BarLine
 \clef "petrucci-c1"
 \autoBeamOff
 \key a \minor
 \time 4/4
 c8 c c c b4 c c8 b b4 b8 a a4 fis8 b e, a16( g) fis4 e8 b'16( c) d8 c b8. a16 a4
 }
 \new Lyrics \lyricsto "C.I." {
  Kde tak ry -- chle jde -- me
  z_roz -- ko -- še do ze -- mě
  co to za no -- vi -- nu,
  v_po -- sled -- ní Ho -- di -- nu. 
 }
 \new Lyrics \lyricsto "C.I." {
  Rov -- ně jak u -- pa -- dne,
  z_Stro -- mu List, když zva -- dne,
  tak se dě -- je s_ná -- mi,
  smrt sto -- jí za ná -- mi.
 }
\new Staff = "B.C."
 \figuremode {
  s1 <5 3>8 <4 2> <3> <4> <5> <4> <3> s <3> <6> <3> <6>16 <6 5> s2. <6 5>4
 }
\context Staff = "B.C." \relative a, {
 \hide Staff.BarLine
 \clef "mensural-f"
 \autoBeamOff
 \key a \minor
 a8 b c d e f, a' g fis4 g8 fis e4 fis8 e d d c c a \once \set suggestAccidentals = ##t b e e \once \set suggestAccidentals = ##t bes c d e a,4
 }
>>

Kde tak rychle jdeme,
z rozkoše do země?[red 1]
co to za novinu,
v poslední hodinu.

Rovně[red 2] jak upadné,
z stromu list, když zvadne,
tak se děje s námi,
smrt stojí za námi.

Šlehával jsi dosti,
že světské marnosti,
tak dlouho zde stojí
až ti hrob přistrojí.

Není to ten poklad,
štír, žába, mrzký had;
nejsou to ty perly,
za tvým krkem červi.

Jakýž to tovaryš,
ještěrka, brouk a myš?
jaké to tvé lůžko?
smradu všudy husto.

Muziky tu není,
bojí se kvílení,
žádná symfonie,
když tvé tělo hnije.

Neslyšíš než ten hlas:
odkud vzat jdi tam zas,
to jest ten konec tvůj;
z země jsi, již jsi hnůj.

Plač již sám nad sebou,
k hrobu tebe nesou,
odvrátí své líce,
nejsi přítel více.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

 1. tj. do hrobu
 2. tj. stejně