Kde jste kde císařové

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Kde jste kde císařové
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj: HOLAN ROVENSKÝ, VÁCLAV KAREL. Capella regia musicalis. Staré Město pražské: Jiří Laboun, 1693. S. XXXIV. Dostupné online.
Vydáno: 1693
Licence: PD old 140
Související: Capella regia musicalis

\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new Voice = "C.I." \relative f' {
 \hide Staff.BarLine
 \clef "petrucci-c1"
 \autoBeamOff
 \key e \minor
 \time 2/2
 b8. c16 d8 e c b a4 r8 b a8. g16 g4 r
 g8. a16 b8 fis e fis dis4 r8 g fis8. e16 e4 r
 r8 b'16 c d8 a a8. c16 b8 g16 a b8 fis e8. fis16 d8 b' b8. a16 b8 b16( a g8) g fis8. e16 e4
 }
 \new Lyrics \lyricsto "C.I." {
  Kde jste kde Cí -- sa -- řo -- vé u -- mře -- li jste
  kde svě -- ta Moc -- ná -- řo -- vé již víc ne -- jste
  za vá -- mi my pů -- jde -- me smr -- ti my ne -- u -- jde -- me
  ach pů -- jde -- me k_vám do věč -- no -- sti.
 }
 \new Voice = "C.II." \relative g' {
 \hide Staff.BarLine
 \clef "petrucci-c1"
 \autoBeamOff
 \key e \minor
 \time 2/2
 g8. a16 b8 b a8. g16 fis4 r8 g g8. fis16 g4 r
 e8. g16 fis8 a b8. a16 b4 r8 e, e8. d16 e4 r
 r8 g16 g a8 d, fis8. a16 g8 g16 g fis8 a b8. a16 b8 g e8. e16 fis8 g16( fis e8) e e8. d16 e4
 }
 \new Lyrics \lyricsto "C.I." {
  Kde jste pak kde Kní -- ža -- ta zmi -- ze -- li jste
  kde pře -- sla -- vná Hra -- ba -- ta u -- mře -- li jste
  za vá -- mi my pů -- jde -- me smr -- ti my ne -- u -- jde -- me
  ach pů -- jde -- me k_vám do věč -- no -- sti.
 }
\new Staff = "B.C."
\context Staff = "B.C." \relative g {
 \hide Staff.BarLine
 \clef "mensural-f"
 \autoBeamOff
 \key e \minor
 \time 2/2
 g8. g16 g4 a8. a16 d,4 g d g, r
 e'8. e16 d4 c8. c16 b4 r8 g16 a b4 e2
 g,4 fis fis'8. fis16 g8 e d4 c8 c b b c c b g g a b4 e
 }
>>

1. Kde jste kde císařové
umřeli jste,
kde světa mocnářové,
již víc nejste;
za vámi my půjdeme,
smrti my neujdeme,
ach půjdeme k vám do věčnosti.

2. Kde jste pak kde knížata
zmizeli jste,
kde přeslavná hrabata,
umřeli jste;
za vámi my půjdeme,
smrti my neujdeme,
ach půjdeme k vám do věčnosti.

3. Kde jste krásné slečenky
ach zbledli jste,
kde přepěkné panenky,
ach schnili jste;
za vámi my půjdeme,
smrti my neujdeme,
ach půjdeme k vám do věčnosti.

4. Kde ste statečné paní
již nejste nic,
žádný vás již ze spaní,
nezbudí víc;
za vámi my půjdeme,
smrti my neujdeme,
ach půjdeme k vám do věčnosti.

5. Kde jste kde boháčové
ach schudli jste,
kde světa miláčkové,
ustydli jste;
za vámi my půjdeme,
smrti my neujdeme,
ach půjdeme k vám do věčnosti.

6. Kde jste kde i měšťané
ach v kostnicích,
jináč se nám nestane,
chtíc nechtící;
za vámi my půjdeme,
smrti my neujdeme,
ach půjdeme k vám do věčnosti.

7. Robotní sedláčkové
přestali jsou,
všickni hospodářové
již domu jdou;
za vámi my půjdeme,
smrti my neujdeme,
ach půjdeme k vám do věčnosti.

8. I my všickni na světě
tam půjdeme,
snad v tom neb v druhém létě,
tam budeme;[red 1]
tam tam všickni půjdeme,
smrti my neujdeme,
ach půjdeme k vám do věčnosti.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

 1. v kancionálu z roku 1693 verš chybí - nebyl vytisknut; doplněno podle CD: Čas jako hlas; autor hudby Václav Karel Holan Rovenský; dirigent Michael Pospíšil; interpret Ritornello. Praha: Arta, 2004.