Žalmy Davidovy/Žalm 13

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Žalm 13
Autor: neznámý
Zdroj: ŠEBESTA, František. Žalmy Davidovy. Hustopeče, 1912.
Soubor:ŠEBESTA, František - Žalmy Davidovy.djvu
Licence: PD anon 70
Překlad: František Šebesta
Licence překlad: PD old 70
Index stran


\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new Voice = "discant" \relative bes' {
 \clef "treble"
 \key g \minor
 \time 2/2
 bes2 g4 fis g bes c c \cadenzaOn d2^\fermata \cadenzaOff \bar "|"
 d f4 d c c d2 bes a^\fermata
 a bes4 a bes c d es c2 bes^\fermata
 d c4 d bes2 a g4 a fis2 \cadenzaOn d^\fermata \cadenzaOff \bar "|"
 d g4 fis g2 bes4 c8 bes a2 g^\fermata
 \bar "|."
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Až do -- kud, Bo -- že je -- di -- ný,
Mne bu -- deš tre -- stat pro vi -- ny?
Což na vě -- ky se za -- po -- me -- neš,
Mne od tvá -- ři své o -- de -- že -- neš?
Kdy s_své se o -- zveš vý _ -- ši -- ny?
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

1. Až dokud, Bože jediný,
Mne budeš trestat pro viny?
Což na věky se zapomeneš,
Mne od tváři své odeženeš?
Kdy s své se ozveš výšiny?

2. Až dokud rady hledati
A v srdci mám se svírati?
Až dokud nepřítel můj bude
Tak hojný prospěch míti všude,
A nade mnou se zpínati?

3. Rač ty, můj Pane, vzhlédnouti,
Mé prosby mile přijmouti;
O Bože můj, mé osvěť oči,
Ať ke mně hřích již nepřikročí,
Snem smrti nedej usnouti.

4. By nepřítel se netěšil,
Řka: Nad tím jsem již zvítězil,
By neplesali z mého pádu;
U tebeť pomoc mám i radu,
Vždy jsem se v tobě bezpečil.

5. Jáť, Pane, jakž jsem umínil,
V tvou milost doufám ze všech sil,
V tvé spáse plesám srdcem celým;
Chci Pánu zpívat s díkem vřelým,
Že mi tak dobře učinil.