Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci/1911/112/Toto číslo Časopisu Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Toto číslo Časopisu Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci
Autor: redakce
Zdroj: Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, č. 112. , s. 248. Dostupné online.
Vydáno: Olomouc,. prosinec 1911
Licence: PD anon 70
Související: Autor:Ignát Wurm
Index stran
Související na Wikidatech: [[d:Q12021456|Ignát Wurm]]

Toto číslo Časopisu Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci věnováno je na přání výboru vzpomínkám na † předsedu P. Ig. Wurma. Uveřejnili jsme bez kritiky všechny vzpomínky, které na vyzvání adressované v novinách všem přátelům a ctitelům Wurmovým byly redakci zaslány. Jsou sice některé úvahy v rozporu s názory přítomné vědy historické, ale k charakteristice Wurmově jest jich nezbytně zapotřebí. Schází ještě mnoho k vystižení činnosti Wurmovy, činnosti obsáhlé a všestranné, vyžadující pilného a delšího studia. (Snad v příštím ročníku bude nám možno slíbenou úvahou Hejretovou dokonale objasniti zejména politickou činnost Wurmovu.) Účelem čísla přítomného je jen, aby vzpomínkami přátel a ctitelů uctěna byla památka zesnulého. Redakce.