Z dopisů Dra. Jana Dobruského

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Z dopisů Dra. Jana Dobruského
Autor: Eduard Mazel
Zdroj: Časopis českých šachistů, roč. III. , s. 124-125
Licence: PD old 70
Související: Autor:Jan Dobruský

Známo, že »náš Jan« byl všem úlohářům v osobním styku vždy hotový k pomoci. Jak mně, venkovskému začátečníkovi, písemně byl radou, ukazuje následující výňatek z dopisu ze dne .

Humoristické Listy 1882.
a8 černý jezdec
e7 bílý jezdec
g6 bílý střelec
h6 bílý střelec
a5 černý věž
h5 černý pěšec
d4 černý král
h4 bílý král
b3 bílý pěšec
c3 černý pěšec
f2 bílý pěšec
h1 bílý dáma

Mat 3. tahem.

»V úloze Kolářově«[1] jedná se o úlohu č. 93. sbírky úloh Dra. J. Dobruského, »přehlédl jste obranu černého 1 … Va5—f5, kterýž tah ještě jednu slušnou variantu vyvolá. I co se posouzení této úložky týče, nejsem Vašeho náhledu. Varianty 1. … c3—c2, 1. … Va5—f5! a 1. … Ke4—f5 dle mého upamatování nebyly dosud v jedné třítažce spojeny; nu a za nynějších časů jsme předce rádi, když nalezne se v úloze spojeno matů více ve formě původní, třeba každý z nich, jak jinak už nelze, novým nebyl.

Těší mne ostatně účastenství Vaše, a přeji si, abyste stále rubrice mé touž pozornost, jako nyní, zachoval.

Přeji si toho ale tím více, protože tak mnozí z našich šachistů — ani Vás nevyjímám — na úkor jediné české rubrice v Humorech příliš přejí cizím, tak Wiener Illustrierte etc.

Jsem přesvědčen, že malou tuto výtku, zakládající se, chcete-li v přirozeném egoismu, mi nezazlíte.

Co se úloh Vašich týče, upozorňuji především, že čtřtažka je nerozřešitelna pro …, nad to zdá se mi se až příliš průhlednou a vadu hlavní v tom má, že útok černého, kterýž co čásť ideje prvým tahem umožníte, ihned nehezky — braním! — paralysujete.

Pravil-li jsem, že útok černého prostým braním figury útočné odraziti není hezké — také nelítostné, ba všední, pronesl jsem již také úsudek o Vaší třítažce. Neboť úloha tím více ceny nabude, čím více se vymaňuje z idejí praktických, partiových. A víte ze zkušenosti zajisté, že řešení úlohy tím je zajímavější, čím více liší se od vedení hry praktické, tudíž obětí, umožněním mnoha obran i útoků se strany černého a podobně. A posléze hledíme dnes úzkostlivě k čistotě postavení matového vyjma tam, kde myšlénka originelní za ně náhradu poskytuje, jak v úlohách Loydových, Shinkmanových, Campbellových a j., kdežto druzí jako Bayer, Healey, Berger atd. vedle myšlénky ku kráse i matu i postavení přihlížejí.

Ze skrovných těchto pokynutí hleďte nyní sám posouditi své pokusy, kteréž ostatně svědčí o dosti pokročilé obratnosti. Nicméně ale žádám, abyste pracoval dále, a bude-li Vám vhod rada upřímná — vidíte, že lichotiti nedovedu — naleznete ve mně vždy rádce ochotného. Mám už mnoho žáků a jsem s výsledky, jakých jsem se domohl, spokojen.

Chcete-li tedy, zde ruka má a ke zdaru, seč mohu přičiním«.

Tyto řádky jsou cenným doplňkem k údajům Pospíšilovým na stránce 4 a 5 výše zmíněné sbírky úloh.

Že Dobruský ochotně se zajímal výchovou dorostu, vysvítá z následujícího dopisu, v němž mimo trefného posouzení šachového obecenstva v letech osmdesátých nalezneme odůvodněnou výtku proti neslušnému reprodukování bez údaje pramenů, kterýžto zlořád i za našich časů ještě není úplně vykořeněn.

píše: »Kvapím, neboť Moučka mi řekl, že se na mne začínáte moc zlobit.

Jsem totiž na všech stranách tak zaměstnán, že mi prázdné chvíle sotva někdy v neděli zbývá a tu věnuji trochu vždy tomu společnému šachovému povídání.

Lístky Vaše došly správně i se samomatem, ke kterémuž ale sáhnu jen v nouzi. Je ovšem roztomilý, ale naše publikum sotva ještě prostou třítažku rozluští, kde pak samomat! Více byste mne potěšil nějkou třítažkou, arci příležitostně, třeba až Vaší hyperprodukci bude konsumentů málo. — Jak vidíte, naučil jste mne býti vůči Vám skromným!

Prosím Vás, mluvíváte někdy s Falkbeerem? Četl jsem totiž, jak Vám v poslední listárně vyčetl, že jste mu poslal úlohu již uveřejněnou. Mohl byste mu laskavě ode mne pozdrav vyřídit a požádati jej, aby, když už je na originály tak posedlý, od Chocholouše úlohy v mých Humorech a svého času v mém Světozoru uveřejněné buď vůbec nepřinášel, aneb aspoň uvedl, že jsou tam a tam už otištěny. Je to svědomité a poctivé a žádám jen o to, co každý jiný. Ať se tím aspoň obeznamují lidé s našimi rubrikami. Ústně se zajisté taková věc lépe vyřídí, než-li kdybych psal«.

Čes. Listy Šach. 1896.
h6 bílý dáma
d5 černý pěšec
e5 černý pěšec
e4 černý král
e3 bílý střelec
h3 bílý král
e2 bílý pěšec

Mat 4. tahem.

Dahlova oprava.
h6 bílý dáma
d5 černý pěšec
e5 černý pěšec
f5 bílý pěšec
e4 černý král
h3 bílý pěšec
b2 bílý střelec
e2 bílý pěšec
b1 bílý král

Mat 4. tahem.

Zásadě, nejmenšími prostředky dosáhnouti co nejvíce, Dobruský byl vždy věren. Tázal jsem se ho, jak soudí o Dahlově opravě čtyrtažky č. 220. zmíněné již sbírky.

Tu jeho odpověď, datovaná ze dne .

»Dahlovu opravu mé čtyrky znám, protože jsem to postavení i mnohá jiná měl sám. Pro konečné s tahem 1. Sd2 rozhodnul jsem se po dobrém uvážení. Mé postavení je hezčí, celkovitější, myšlénka prostě provedena a zejména řešení 1. Sd2, 2. Sg5 daleko obtížnější. U Dahla je to slepené, prvý tah na dlani a při tom všem o dva pěšce více.«

Josef Pospíšil tedy pravdu děl pravdoucí, že nikdo neví, co Dobruský věnoval píle tomu pilování a zjednodušení úloh.

Zajímavo bude zajisté zvěděti, jak soudil o proponovaném tak zvaném zlepšení třítažky č. 78., která je po celém světě známa jako skvoucí perla.

Z Anglie přišli radou, umístiti bílého krále na h8 a za to postaviti dva bílé pěšce na h3 a h4.

Dobruský to ignoroval.

Po letech jsem se naň v této záležitosti obrátil a sděluji tuto jeho odpověď ze dne .

»Úloha má pouze jednu hrozbu De8, nikoli Sh8 atd. pro 2. Jc4.

I. cena v 1. turnaji »Světozora« 1878.
f8 bílý jezdec
a6 bílý dáma
b6 černý jezdec
d6 bílý pěšec
b5 černý pěšec
c5 bílý pěšec
d5 černý střelec
e5 bílý střelec
f5 černý král
e4 bílý věž
f4 černý pěšec
h4 bílý král
f3 černý pěšec
a2 bílý střelec
f2 bílý pěšec

Mat 3. tahem.

Proč jsem tedy nevrazil škaredé piony h3 h4 a neodsoudil bílého krále k nečinnosti, dnes nevím, mám ale za to, že jsem na variantu 1 … J×D, v níž vyjde pouze jeden čistý mat, váhu nekladl a že jsem měl dosti na pěšci d6, kterýž státi musí pro vedlejší. — Dual 2. Sg7 neb h8 ve variantě teprv čtvrté přece nevadí tolik, jak oprava, o kteréž tuším už kdysi byla řeč, a která je po mém a jiných úsudku přece jen drahý prostředek".

V listopadu 1897, jako soudce v turnaji časopisu Neue Illustrirte Zeitung sděluje semnou: „O autorech nemám zdání. Ale v č. 9 themat autora tuším a přeju si od srdce, abych se nemýlil. Celá konstrukce a průběh nemůže ani od jiného býti, leda že by se byl zvrhnul někdo po něm. — K výkonům cyklistickým Ti gratuluji a doufám, že Tě na přesrok překvapím podobnou zprávou: chci kolem čeliti nervose, kteráž se o mne pokouší při mém opravdu mordýřském přetížení pracemi druhu nejrůznějšího. — Obsah Tvého listu sdělím našim hochům dnes večer a budu jejich obličeje bedlivě pozorovati. Hořím nedočkavostí, zda-li se mně prozradí — — — Josífek[2] náš!«

Bez odporu, osobnost Janova, nám tak drahá i nezapomenutá, byla vpravdě pojítkem všem českým šachistům a proto nechť zrcadlí se bodrost a dobrosrdečnost jeho v podaných vyňatcích zase znovu a trvale.

Dr. Eduard Mazel.


  1. Pseudonym Dra. J. Dobruského.
  2. Míněn jest mistr Josef Pospíšil, pořadatel sbírky úloh Dra. J. Dobruského.