Wikizdroje:Chráněné stránky

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny

Wikizdroje vítají pomoc a zakládání nových stránek. Někdy jsou však nové stránky zakládány s úmyslem škodit – stránky s nesmyslnými názvy a nesmyslným obsahem, často i vícekrát po sobě. Názvy takových stránek je možné chránit uzamčením (vizte i Wikizdroje:Pravidla pro zamykání stránek). Žádosti o zamčení, resp. odemčení můžete podávat na stránce Wikizdroje:Nástěnka správců.

Přímé zamykání stránek

Od roku 2008 je možné zamykat nejen existující stránky, ale i stránky ještě nezaložené, resp. smazané, jejichž ochrana byla dříve komplikovanější. Týká se to nejen stránek v hlavním jmenném prostoru, ale i názvů souborů, zneužívaných uživatelských jmen, šablon atd.

Černé a bílé seznamy

Tyto seznamy jsou uvedeny na stránce Wikizdroje:Černé seznamy s krátkým popisem. Jedná se většinou o (systémově uzamčené) stránky v prostoru MediaWiki, do kterých se patřičné názvy vkládají tam uvedenou syntaxí.

Umožněním přímého zamykání pozbývají některé z těchto listin svého původního významu. Výjimku tvoří např. MediaWiki:Bad image list, kde lze mimo znemožnění zobrazení některého souboru uvést i výjimky (stránky, na kterých se soubor zobrazit smí).

Podívejte se též na