Wikizdroje:Žádosti o práva správce/Milda

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Archivovaná stránka

Nacházíte se na stránce, která byla archivována a neměla by tedy být (s výjimkou oprav odkazů po přesunu cílových stránek apod.) editována.


Milda[editovat]

(přeneseno dodatečně z Wikisource:U pramene#Žádost o práva byrokrata, -jkb- 14:02, 22. 5. 2008 (UTC))

Zdůvodnění[editovat]

Po delším zvažování jsem se rozhodl ucházet o funkci byrokrata na tomto projektu, a to z těchto důvodů:

 • I když na (co do počtu aktivních uživatelů) menších projektech nemají byrokrati příliš práce, domnívám se, že především kvůli zastupitelnosti je vhodné, když jsou dva.
 • Na české Wikisourci jsem aktivní cca 20 měsíců, z toho 17 měsíců s oprávněním správce. Jsem druhým nejaktivnějším uživatelem s bezmála 4000 editacemi (počítaje v to i správcovské akce), v hlavním jmenném prostoru s 2910 editacemi dokonce nejaktivnějším uživatelem, viz přehled příspěvků. Wikisource je a i v budoucnu bude projektem, kterému věnuji nejvíce svého wikičasu.

Prosím o vaše vyjádření a případné dotazy. --Milda 18:02, 20. 5. 2008 (UTC)

Několik otázek[editovat]

Pár dotazů. Vzpomínám si, že jsem Ti před nějakou dobou sám tuto funkci (za jiných okolností) nabídl, tuším dvakrát, ne zde ale mailem ap. Trochu mne tedy překvapilo, žes mne nekontaktoval a místo toho zde postoval formální žádost. Budu se toho tedy držet.

Že Tě považuji za velmi dobrého editora nemusím zvlášť zmiňovat, to jsem už udělal častokrát, stejně jako i o Tvých nepopiratelných a nepostradatelných zásluhách v diskusích při vytváření domény: jak budeme dělat to, jak ono. Stejně tak i přímo ode mne víš, že si vážím Tvých technických znalostí a pomoci – když mi něco nešlo – při zřizování toho či onoho, při kódování šablon ap. (i když jsi toho skutečně nevyužil: ve jmenném prostoru MediaWiki máš 46 editací z celem asi 910, šablona 119 z 880, nápověda 16 z 520, Wikisource 207 z 1500, ty zbytky jdou převážně na mne).

Rád bych měl jasno v následujících oblastech – a přiznám, že nechci chodit kolem horké kaše, takže se místy ptám zcela přímo:

 1. Existují nějaké nové poznatky, o kterých nevím, abych se mohl domnívat, že Wikisource je projektem, kterému věnuješ /budeš věnovat nejvíce svého wikičasu? Ještě začátkem roku to od Tebe znělo trochu jinak, nevím zda v souvislosti, žes někdy tehdy získal správcovská práva i jinde.
 2. Jaký máš názor na zaměření a návaznost české Wikisource na celkový projekt Wikisource? Můj názor, který odpovídá povšechně názorům na jiných doménách, znáš (samostatnost Wikisource, přes jazykovou i jinou shodu s národními doménami Wikipedie, její primární přináležitost k a orientace na mezinárodní projekt Wikisource).
 3. S tím souvisí i otázka, do jaké míry a zda vůbec je vhodné připustit přenášení případných sporů, disputů, či dokonce vyhrocených srážek na české Wikipedii sem na Wikisourci nebo nechat se tím i ovlivnit. Tahle otázka souvisí – zde je horká kaše – s tím, že Tvá žádost se alespoň časově překrývá s jevy na české Wikipedii, kde Ty a já máme očividně ne zcela shodné názory (na různé pokusy o desysopizaci, Žádosti o komentář, Arbitráže ap.).
 4. Rozdíl mezi správcem a byrokratem sice vidím, technicky vzato jsou ty rozdíly ale marginální: jmenování správců, botů, přejmenování. Technicky vzato je dle mne daleko důležitější fungující struktura aktivních a na procesu WS se podílejících správců než ten a ten počet byrokratů (jak ukazuje i zběžný přehled 16 nejúspěšnějších domén Wikisource, tedy těch 15 větších než je česká: 9 domén má dva byrokraty, 4 domény mají jednoho, 2 domény pak žádného; německá má 2, ale Joffi je od května 2007 mimo, další neaktivní neznám). Zde je další horká kaše: hovoříš sice o zastupovatelnosti (což, technicky, není ale vůbec zapotřebí, přinejmenším ne při druhu a síle provozu zde i na Wikisourcích vůbec), rád bych tedy věděl, zda máš v úmyslu práva byrokrata využít i v oblasti jmenování nových správců, jmenovitě mám na mysli případ, kdy jsem již asi dvakrát-třikrát na takovou žádost reagoval u jedné osoby negativně (o zdůvodnění mne nikdo nežádal, mohu ale dodat), aniž tím říkám, jak bych reagoval nyní.

Abych si nepopálil tlapky víc než nutno, prozatím končím, budu Ti vděčen na stejně upřímné a přímé odpovědi. -jkb- 14:05, 22. 5. 2008 (UTC)

Odpovědi na několik otázek[editovat]

Nevím, zda můj příspěvek původně umístěný ve všeobecné diskusi lze považovat za formální žádost, ale budiž. Zveřejnil jsem ji takto záměrně, protože jsem toho názoru, že je to záležitost, ke které by měli mít možnost se uživatelé tohoto projektu (pokud mají zájem) vyjádřit. V diskusích na chatu i při osobních setkáních jsem několikrát zaslechl výtky, že česká Wikisource je doménou jednoho člověka, chci tedy, aby to při této mé žádosti tak nebylo. Navíc ty sám jsi před časem napsal, že záležitosti tohoto projektu chceš řešit veřejně a nikoli mailem či na IRC.

Z tvých nabídek funkce byrokrata si vzpomínám jen na jednu, ta přišla v době, kdy se na Metě schylovalo k arbitráži mezi tebou a jistým bývalým wikipedistou, jehož občanské jméno se nesmí vyslovovat, a ty jsi zvažoval o odchodu z projektů WMF. Nabídku jsem tenkrát odmítl zejména proto, že bych jejím přijetím podpořil tvůj záměr odejít, což jsem nechtěl (a taky jsem ti ho, pokud si vzpomínáš, e-mailem rozmlouval).

Nyní ke konkrétním otázkám (pro větší přehlednost jsem si je dovolil v tvém příspěvku očíslovat):

 1. Nové poznatky neexistují, myslím že při pohledu na počítadlo a seznam mých příspěvků zde je zřejmé, že můj zájem o tento projekt je stabilní a bez větších výpadků, pouze s občasnou potřebou odpočnout si od přidávání nových textů, ale i při těchto odpočinkových intervalech stále sleduji poslední změny a na základě toho napravuji experimenty, zakládám kategorie, vylepšuji editace méně zkušených kolegů atd. Naopak na Wikipedii většinou jen upravuji odkazy, vracím experimenty, opravuji pravopisné a typografické chyby, to vše ne na základě patrolování posledních změn, ale jen u sledovaných nebo při čtení jiných článků navštívených stránek; semtam někde zahlasuji (a to často jen tam, kde není hlasování rozhodnuto nebo kde mám obavy, že by můj chybějící hlas při konečném vyhodnocování zavinil opačný výsledek hlasování, než bych chtěl) a jen výjimečně přidám encyklopedickou pasáž většího rozsahu. Wikicitátům, kde mám práva správce od loňského Mikuláše, se věnuji stabilně, ale ve výrazně menší míře než svému mateřskému projektu.
  Jeden nový poznatek vlastně je: myslíš, že bych skenoval „do šuplíku“ tolik starších knih, kdybych se nechtěl tomuto projektu věnovat i v budoucnu? ;-)
 2. Wikisourci obecně považuji za specifický projekt, který se v mnoha ohledech liší od jiných projektů WMF, nejenom od Wikipedie; naopak blízkost české domény Wikisource jinojazyčným doménám nepopírám. Přesto mezi jednotlivými jazykovými doménami mohou být (a také jsou) drobné rozdíly vycházející z preferencí té které komunity. Můj názor je nebýt uzavřený dobrým novým nápadům, ale také slepě nepřejímat to, co mají jiné domény, jen proto, že to tak tam či onde mají.
 3. Záležitostí na české Wikipedii si sice hodně všímám, ale před vstupem do dveří s nápisem Wikisource je nechávám v pytlíku na chodbě, pokud je rovnou nehážu do popelnice. To, že zde nešvary z Wikipedie nejsou, je však dáno především malou komunitou, kde se nemá až tak kdo s kým hádat.
  Časové překrývání rozbrojů na Wikipedii a této mé žádosti je z mé strany náhodné, nynějších tahanic na Wikipedii se aktivně neúčastním, naopak mi v nejnevhodnější chvíli přidají práci, když se jim budu muset jako arbitr věnovat, což mě speciálně v tomto případě vůbec netěší, protože se jich účastní mnou vysoce respektovaní wikipedisté. Kandidaturu na byrokrata jsem zvažoval již delší dobu a načasování na druhou polovinu května souvisí s tím, že teď mám víc času věnovat se Wikisourci a tedy i případným reakcím v této žádosti, než se budu muset začít připravovat na odložené státnice, a pak zase budou prázdniny a dovolené, kdy zde může být ještě víc pusto než obvykle.
 4. Zastupitelnost považuji za důležitou. Na projektech, které mají vlastního byrokrata, by měl záležitosti, které jsou v jeho pravomoci, řešit přednostně se situací dostatečně obeznámený lokální byrokrat místo stevarda. Je pravda, že na tomto malém projektu byrokrat moc práce nemá, flag správce nebo bota se zde přiděluje jednou za uherský rok, spíš se dá očekávat více požadavků na přejmenování nebo uzurpaci účtů v souvislosti s rozšířením sjednoceného přihlašování.
  Dalším důvodem, proč zde mít více než jednoho byrokrata, jsou již v úvodu příspěvku naznačené názory o situaci na tomto projektu. Od více lidí jsem slyšel, že by zde přispívali, ale atmosféra domény jednoho člověka (a to je jedno z mírnějších označení) je odrazuje. Myslím si tedy, že by mé jmenování byrokratem mohlo ke zlepšení vnímání Wikisource přispět.
  Na tvou otázku ke jmenování nových správců odpovídám, že se v krátké době po svém případném „povýšení“ nechystám nikomu konkrétnímu, tedy ani Dannymu, z čehož máš nejspíš obavy (ať skutečně nechodíme okolo té horké kaše), správcovská práva přidělit. Nicméně nadále jsem toho názoru, že by se po rezignaci Egga a při dlouhodobější neaktivitě Flambelle další správce do týmu hodil a že by bylo nanejvýš vhodné, aby to byl někdo s ještě lepšími znalostmi webových technologií a MediaWiki, než máme my dva dohromady, a aby pokud možno i aktivně přispíval v hlavním jmenném prostoru. V každém případě by to však měl být výsledek diskuse a nikoli jen osobního rozhodnutí jednoho nebo druhého byrokrata.

To je v tuto chvíli vše. --Milda 17:21, 22. 5. 2008 (UTC)

Odpovědi na odpovědi[editovat]

Dík za reakci, dal sis práci (a nebo my oba). Pár postřehů k Tvým odpovědím:

 1. beru
 2. v pořádku
 3. jistě, že konflikty wikipedie tu nehrají nějakou primární roli, bude zčásti důsledkem zdejší malé komunity, což se ale může rozrůst, a pak půjde o to, o jaké kolegy se rozroste a co se udělá, když se tu na WS budou problémy WP "arbitrovat" (ve smyslu řešit, komisi na to nemáme a dlouho mít nebudem). Vycházím tedy z toho, že když by se to stalo, tak nějaké neshody, toto vcelku rychle situaci uklidnit, nebudou. Zbytek v pohodě.
 4. Zastupitelnost: trvám nějak na tom, že velký frmol tu nebyl, není, a ani nebude, nějaké přejmenování může jistě počkat víc než šest hodin, to ani na enwiki to nejde rychleji. Boty, zejména externí a s flagem, nemáme, je to neobvyklé i na jiných WS. Druhým bodem jsou výtky, jak se zmiňuješ, že může dojít nebo došlo k mentálním konfliktům podílet se zde u lidí, kterým neposílám blahopřejné emaily dvakrát týdně. To si dovedu představit, ovšem myslím si, že aktivní editorský potenciál bude možno hledat asi i jinde. Ale budiž. Ono se prostě ukáže, zda a co se v tomto směru změní. Co se týče udělování práv správce: pokud se takové věci mohou řešit diskusí a ne nějakými nenávratnými kroky (blok se dá zrušit, správce ne), tak v tom nevidím problém. Přirozeně: psal jsem už nahoře, že důležitější než tolik a tolik byrokratů je fungující struktura správců, přičemž nám neschází jen technická síla, ale – mimoi editační – především koncepční, aby se něco měnilo k lepšímu.

Dík tedy za přímé odpovědi. (Mimochodem, má druhá nabídka vznikla v době, kdy jsi kandidoval do arbcomu a z tohoto důvodu odmítl, to bylo myslím jindy). Závěrem tedy: palčivou potřebu nevidím, statisticky, jak jsem řekl nahoře, stejnak ne, což ale nemůže být jediným kritériem. Udělal jsem si – zejména i po Tvých vývodech – názor, viz dole v komentářích. -jkb- 06:28, 23. 5. 2008 (UTC)

Diskuse k žádosti[editovat]

 • Sice nemám čas se teď wikisource věnovat a jsem tudíž momentálně mírně 'mimo', nevidím důvod proč ne. --flambelle 12:55, 22. 5. 2008 (UTC)
 • Podporuji Mildovu žádost. -jkb- 06:28, 23. 5. 2008 (UTC)
  K dalšímu postupu: všichni správci se již vyjádřili, nějaké zásadně negativní hlasy bych ani neočekával, mají prostě nějakou tu slabou hodinku času, během dne se k tomu vrátím. -jkb- 06:28, 23. 5. 2008 (UTC)


Rozšířená práva byrokrata byla udělena v 13:17, 23. 5. 2008 [1]. -jkb- 11:59, 23. 5. 2008 (UTC)Tato stránka byla archivována a neměla by být (s výjimkou oprav odkazů po přesunu cílových stránek apod.) editována.