Vlastenský slovník historický/z Plumlova

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: z Plumlova
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 623-624.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Jindřich z Kravař a Plumlova

z Plumlova (od hradu toho jmena, něm. Plumenau) psali se někteří členové moravského rodu panského z Kravař, z nichž jmenovitě se uvádí Jindřich z P. hejtman markrabství Moravského, jenž přijev sobě r. 1420 ku králi Sigmundovi pro nevěstu vydal se s ním proti Pražanům k Vyšehradu. Tu, když mnozí králi radili, aby se v nepříznivém postavení nepouštěl do boje, on pak nicméně biti se usiloval, pravil Jindřich: „Vězte to jistě, že dnes škodu vezmete a s hanbou utečete; jáť se bojím selských cepův“. Na to král vytýkal Moravanům zbabělost, a tu Jindřich s jinými pany moravskými ssedše s koni řekli: „Aj, teď jsme kde kážeš, a tam budeme, kde ty nebudeš“. I vykázáno jim místo nejnebezpečnější. Bitva skončila nešťastně, Jindřich smrtelně raněn upadl v zajetí, a na hřbitově sv. Pankráci vyzpovídav se i požádav svátosti pod obojí ducha vypustil. Smrti jeho želeno ze všech nejvíce.